ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ

Ο θάνατος δεν είναι κάτι επώδυνο. Δεν αλλάζει κάτι από την ηθική και νοητική φύση του ανθρώπου, απλά είναι το "πέρασμα" από ένα κ...