Είμαστε ακόμα εδώ...

Επικαλούμαστε τις φωτοδότες λεγεώνες του Ήλιου της Δικαιοσύνης! Καθώς και την Μεγάλη σχολή του Γένους, που 'ναι διάχυτη στις καρδιές...