Το φαινόμενο του Κώδικα Da Vinci

Γράφει ο Γεώργιος Καραχάλιος Τα τελευταία χρόνια, έχει αναπτυχθεί στο πλατύ κοινό μια τάση να ενδιαφέρεται για θέματα παραϊστορικού μυστηρ...