ΛΕΞΑΡΙΘΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΥΘΩΔΙΑΣ (ΜΕΡΟΣ Β)

Γράφει ο ΝΙΚ. ΑΛ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Γ)ΜΑΖΙ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΧΟΡΟΣ Παρατηρούμε ότι εδώ οι παρακάτω αναλογίες των λεξάριθμων στίχων έ...