Γράφει ο ΝΙΚ. ΑΛ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ Γ)ΜΑΖΙ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΧΟΡΟΣ
Παρατηρούμε ότι εδώ οι παρακάτω αναλογίες των λεξάριθμων στίχων έχουν κοινό παράγοντα το Φ², και, μας παραπέμπει στον 2ο επιφανειακό Νόμο του Πυθαγόρα με λόγο Φ²(Βλ, Ι.ΔΑΚΟΓΛΟΥ:’’Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ’’, τόμ. Α, σ.104).

ΖΙ ΤΕ= 7+10+300+5=322
ΟΣ= 70+200=270
ZI TE/OΣ = 322/270= 2/5 Φ²

ΕΝ ΖΙ= 5+50+7+10= 72
ΘΕ ΟΣ= 9+5+70+200= 284
ΕΝ ΖΙ/ΘΕ ΟΣ=72/284=Φ²/10

Ε ΖΙ = 5+7+10= 22
ΤΕΟΣ=575
ΕΖΙ/ΤΕΟΣ=22/575=Φ²/80

ΔΙΑ = 4+10+1=15
Σ Ι= 200+10= 210
ΔΙΑ/ΣΙ= 15/210= Φ²/35

ΠΕ =80+5= 85
ΔΙ= 4+10=14
ΠΕ/ΔΙ= 85/14= 3Φ²


ΖΙ ΤΟ=7+10+300+70= 387
ΤΕ = 300+5= 305
ΖΙ ΤΟ/ ΤΕ= 387/305=Φ²/2

ΤΙΝ=300+10+50= 360
ΜΙ ΤΕ= 40+10+300+5= 355
ΤΙΝ/ ΜΙ ΤΕ=360/355= 2Φ²/5

ΡΑ =100+1=101
ΘΕΕ= 9+5+5=19
ΡΑ/ΘΕΕ=101/19=2Φ²

ΜΕΝ =40+5+50= 95
ΤΕ = 300+5=305
ΜΕΝ/ΤΕ=95/305=Φ²/7

ΤΟΥ=770
ΔΙΑ=15
ΤΟΥ/ΔΙΑ=770/15=19Φ²+Φ

ΙΜΕΝ=105ΜΟΝΙ =170
ΙΜΕΝ/ΜΟΝΙ=105/170=Φ²/4

ΤΕ=305
ΤΟΥ =770
ΤΕ/ΤΟΥ=305/770=Φ²/7

ΔΙΑ =15
ΙΜΕΝ=105
ΔΙΑ/ΙΜΕΝ=15/105=Φ²/20

ΠΕ ΖΕΥ =499
ΠΕ ΔΙ = 99
ΠΕ ΖΕΥ/ΠΕ ΔΙ= 499/99=Φ(2Φ²+1+)/2

ΠΕ ΔΙ=99
ΠΕ= 85
ΠΕ ΔΙ/ΠΕ=99/85=2Φ²/5

ΔΕ Ο =79
ΜΕ ΝΙ= 105
ΔΕ Ο/ΜΕ ΝΙ=79/105=Φ²/4

Α ΡΧΟ=771
ΝΤΟΝ= 470
Α ΡΧΟ/ΝΤΟΝ=771/470=Φ ή (Φ²/4)+1

ΣΙ=210ΔΙΑ=15
ΣΙ/ΔΙΑ=210/15=5Φ²+1

ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ=10
ΔΙ= 14
ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ/ΔΙ=10/14=Φ²/4

Αν προσθέσουμε όλα τα αποτελέσματα των παραπάνω αναλογίων θα έχουμε σύνολο περίπου ίσο με 35 Φ²= 91,3.
Αριθμός που είναι κοντά στην απόσταση του 12ου πλανήτη. Βέβαια ο εν λόγω αριθμός πλησιάζει τον άγνωστο πλανήτη, αν και η ακρίβεια των κατά Πυθαγόρα παρατηρήσεων κυμαίνεται στο (+) ή (- ) 5%, οπότε λαμβάνουμε :
Α12= {108,510 α.μ (ανώτερη) και 98,176 α.μ (κατώτερη)
(Βλ,ο.π.).

Δημοσίευση σχολίου

Blogger