Σε αναγκαστική συμφωνία προχώρησε η κυβέρνηση Ερντογάν με το στρατό

Σε αναγκαστική συμφωνία προχώρησε η κυβέρνηση Ερντογάν με το στρατό. Επακόλουθο αυτής της συμφωνίας ήταν η παράταση της θητείας 14 ανώτατω...