ΛΕΜΟΥΡΙΑ

Γράφει ο Sunborn Η Λεμούρια υπήρξε ένας πολιτισμός οντοτήτων, ο οποίος ξεκίνησε σε μία υψηλότερη διαστασιακή συχνότητα η οποία αργότερα κ...