ΣΕΚΤΕΣ

Τα διάφορα σκοτεινά τάγματα, οι λεγόμενες ΣΕΚΤΕΣ προκειμένου να στελεχώθουν με τα κατάλληλα άτομα, διεξάχουν τις εξής δοκιμασίες: 1) Δοκ...