Τα διάφορα σκοτεινά τάγματα, οι λεγόμενες ΣΕΚΤΕΣ προκειμένου να στελεχώθουν με τα κατάλληλα άτομα, διεξάχουν τις εξής δοκιμασίες:
1) Δοκιμασία γενναιότητας:
Κατ' αυτήν γίνεται επίθεση αντιπάλων στα υποψήφια άτομα με συμβατικά όπλα ή γίνεται επίθεση στους δοκιμαζόμενους από μεταφυσικές, αιθερικές οντότητες ...
Σκοπός αυτής της δοκιμασίας είναι, πέραν της γενναιότητας, να διαπιστωθεί κατά πόσον υπάρχει προσαρμογή με αυτά τα όντα.
2) Δοκιμασία δειλίας:
Εδώ γίνεται επίκληση αρνητικών δυνάμεων, που είναι τρομοκρατικές προς τον άνθρωπο. Ανάλογα από την αντίδραση του υποψήφιου κρίνεται το επίπεδο που βρίσκεται, ακόμη γίνονται και κάποιες άλλες δοκιμασίες, ώδτε να διακρίνουν εάν υπάρχουν διάφορες μεταφυσικές ικανότητες, όπως: τηλεπαθητικές, τηλεκινητικές, διαισθητικές.
Ωστόσο πέρα από τις αποκρυφιστικές αλχημίες που φαίνονται ότι γίνονται, υπάρχει και κάτι άλλο...
Οι μυστικές υπηρεσίες που συνδέονται άμεσα με όλα αυτά,  χρησιμοποιούν τα προαναφερθέντα άτομα ως τα πρώτα πειραματόζωα στα διάφορα απόρρητα προγράμματα....

Δημοσίευση σχολίου

Blogger