ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΥΛΙΣΜΟΣ

( ΦΩΤΟ:ΒΑΣΙΛΗΣ) Η επιστήμη σήμερα στηρίζεται δυστυχώς σε σαθρά θεμέλια.Για παράδειγμα γνωρίζουμε την κινητική ενέργεια ,δίχως να μπορούμε...