Φ.Ε.Κ 4792 /30-10-2020: Σύσταση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών για να καταστεί δυνατή η παραγωγή βεβαίωσης διενέργειας εμβολιασμών, στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται για συγκεκριμένες νόμιμες χρήσεις, όπως για την εγγραφή σε σχολική μονάδα...

Πέραν του Ν. 4682/2020, που συνίστανται: (α) στην υποχρεωτική υποβολή σε κλινικό και εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο, υγειονομική παρακολούθηση,...

Είναι η «πολιτική εξουσία» και το «βαθύ κράτος» που καταπατούν το Ελληνικό Σύνταγμα εις βάρος του Ελληνικού λαού

Γράφει ο Ν. Αργυρίου Είναι η  «πολιτική εξουσία» που θεωρείται νόμιμη και στηρίζεται στον καταναγκασμό.  Ο καταναγκασμός στοχεύει στην υπακο...