Ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΔΑΙΜΟΝΑΣ

Γράφει ο Ν. Αργυρίου Ένα ακόμα σημαντικό σημείο στο έργο του Ιάμβλιχου: " ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ", αναφέρει τις αρχές ...