Γράφει ο Ν. Αργυρίου


Ένα ακόμα σημαντικό σημείο στο έργο του Ιάμβλιχου: " ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ", αναφέρει τις αρχές της ψυχής :
"... ΔΥΟ ΓΑΡ ΨΥΧΑΣ ΩΣ ΤΑΥΤΑ ΦΗΣΙ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΜΕΝ ΕΣΤΙΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΝΟΗΤΟΥ, ΜΕΤΕΧΟΥΣΑ ΚΑΙ ΤΗΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΔΥΝΑΜΕΩΣ, Η ΔΕ ΕΝΔΙΝΟΜΕΝΗ ΕΚ ΤΗΣ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΙΣ ΗΝ ΕΠΕΙΣΕΡΠΕΙ Η ΘΕΟΠΤΙΚΗ ΨΥΧΗ..." (8:6)
Μετάφραση: " Σύμφωνα με τα γραφόμενα ο άνθρωπος έχει δυο ψυχές. Η μια προκύπτει από το πρώτο νοητό και μετέχει στη δύναμη του Δημιουργού, ενώ η άλλη προκύπτει από την περιφορά των ουράνιων σωμάτων, που  εισέρχεται η θεοπτική ψυχή ..."
Παρακάτω γίνεται πιο ξεκάθαρος:
".... ΑΛΛ' ΕΣΤΙ ΚΑΙ ΕΤΕΡΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΑΡΧΗ ΚΡΕΙΤΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΩΣ ΚΑΘ' ΗΝ ΚΑΙ ΘΕΟΙΣ ΕΝΟΥΣΘΑΙ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΥΠΕΡΕΧΕΙΝ, ΑΙΔΙΟΥ ΤΕ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΕΡΟΥΡΑΝΙΩΝ ΘΕΩΝ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΕΧΕΙΝ..." (ό.π, 8:7)
Μετάφραση: " Αλλά υπάρχει και μια αρχή της ψυχής ανώτερη από όλη τη φύση και τη γνώση, όπου μέσα από αυτή μπορούμε να ενωθούμε με τους θεούς, υπερβαίνοντας την κοσμική τάξη, συμμετέχοντας έτσι στην αιώνια ζωή και στην ενέργεια των υπερουράνιων θεών..."
Κατά τον Ιάμβλιχο η ψυχή έχει δυο επίπεδα, αλλά το ανώτερο τμήμα της ψυχής είναι εκείνο που συμμετέχει στην αιώνια ζωή. Εκ της ψυχής του κόσμου προέρχεται και η ατομική ψυχή.
Αυτός ο ανώτερος κόσμος της ψυχής νοητικά εκδηλώνεται με την "Εγώ Ειμί Παρουσία". Εδώ στο συγκεκριμένο έργο αναφέρεται ως ο προσωπικός δαίμονας (η λέξη δαίμονας προέρχεται από την λέξη δαήμων που σημαίνει ο φρόνιμος, ο σοφός).
Αλλά ας δούμε τι μας αποκαλύπτει ο Ιάμβλιχος παρακάτω:
"... ΕΙΣ ΜΕΝ ΟΥΝ ΕΣΤΙ ΚΑΘ' ΕΚΑΣΤΟΣ ΗΜΩΝ Ο ΟΙΚΕΙΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΔΑΙΜΩΝ, ΚΟΙΝΟΝ ΔΕ Κ ΤΟΝ ΑΥΤΟΝ ΠΑΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΟΥ ΔΕΙ ΑΥΤΟΝ ΥΠΟΛΑΜΒΑΝΕΙΝ, ΟΥΔ' ΑΥ ΚΟΙΝΟΝ ΜΕΝ ΙΔΙΩΣ ΔΕ ΕΚΑΣΤΩ ΣΥΝΟΝΤΑ Η ΓΑΡ ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ ΕΚΑΣΤΟΝ ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ ΚΑΙ Η ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΣ ΟΥΚ ΕΠΙΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΤΩΝ ΚΑΘ' ΑΥΤΑ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΕ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ..." (ό.π, 9 : 9)
Μετάφραση: " Στον καθένα μας υπάρχει ένας προστάτης προσωπικός δαίμονας, αλλά δεν είναι σωστό να κάνουμε την σκέψη πως αυτός ο δαίμονας είναι ίδιος για όλους τους ανθρώπους, αλλά ας σκεφτούμε ότι είναι παρών με ξεχωριστό τρόπο σε κάθε άνθρωπο. Διότι η διαίρεση σε σχέση με τα είδη και με την διαφορά της ύλης, δεν επιδέχεται την κοινότητα και την ομοιμορφία των πραγμάτων, που στην ουσία είναι ασώματα..."
Η ψυχή στρέφεται κατά τον Ιάμβλιχο τόσο προς το νοητό κόσμο, όσο και προς τον αισθητό. Η γνώση  όμως είναι ανάμνηση, όπως δίδασκε και ο Σωκράτης. Η ανάμνηση αυτή λοιπόν είναι εργασία του προσωπικού δαίμονα, όπως μας λέει και ο Ιάμβλιχος.
Με το θέμα αυτό έχω ασχοληθεί διεξοδικά στο βιβλίο μου, με τον τίτλο :  " ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ ", καταθέτοντας τις εμπειρίες μου. Αυτό είναι και η αιτία να κατηγορηθώ από πολλούς φανατικούς και αδαής....

Δημοσίευση σχολίου

Blogger