.... ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΩΡΑ...

Στον κβαντικό χορό του Σίβα μεσοπλανητική σκόνη στέκεται θρόνος στα ιζήματα των Ωκεανών. Πνεύμα, ψυχή, ύλη συνυπάρχουν οικοδομούν το...