« Η γενιά της τελευταίας προφητείας»…

Κάποτε σε ουράνιο ναό από ουράνιο σπέρμα και γήινη μήτρα, βγήκαν ημίθεοι και ήρωες, που κατέκλυσαν την μικρή γη... Στις μέρες μας οι ισχ...