Η Απάντηση της Ομάδας της Αλήθειας

Είμαστε υποχρεωμένοι να δημοσιεύσουμε την παρακάτω απάντηση της Ομάδας της Αλήθειας στα ΜΜΕ, στην επιστολή που τους αποστείλαμε στις 06/05/...