ΤΙ ΕΣΤΙ ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Με κατάλληλη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, που εκπέμπεται από υπερπροηγμένες τεχνολογικά συσκευές, είναι δυνατόν  να δημιουργηθεί επίδρασ...