Οι πρώτες φιλοσοφικές σχολές της αρχαιότητας

Η αναζήτηση της σοφίας άρχισε με τον Αναξίμανδρο από την μια και τον Πυθαγόρα από την άλλη. Ο Αναξίμανδρος ήταν μαθητής του Θαλή, ενώ ο Π...