ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ

 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΕΙ Ο ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ =  ΥΠΑΡΞΗ ΤΑΡΤΑΡΩΝ ΣΤΗ ΠΟΛΗ  ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ = 4031  ΤΙ ΕΣΤΙ ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ =  ΟΙ ΑΟΡΑΤΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙ...