Πλαστογραφούν την ιστορία τα σχολικά βιβλία στην Αλβανία! Ποιά είναι η θέση της Ελληνικής κυβέρνησης;;;

Στην τελευταία παράγραφο της σελίδας 4 αναφέρονται ως αλβανικές περιοχές στην Ελλάδα οι: Τσαμουριά, Κόνιτσα, Καστοριά, Φλώρινα κλπ, αφού προ...