Το κέντρο του Γαλαξία μας εκπέμπει φως,αλλά και ισχυρό ηλεκτρομαγνητικόν φάσμα με ποικίλες συχνότητες ...Με αποτέλεσμα ο πλανήτης Γη να συντονίζεται σε αυτές τις συχνότητες,οι οποίες είναι από αρκετά αργές έως ταχύτατες.

Όταν εισέρχονται τα παραπάνω κύματα παρατηρήται το εξής φαινόμενο:Σε ορισμένα σημεία του πλανήτη οι ενέργειες αυτές ανακλώνται εσωτερικά συνεχώς, οπότε εκει που συναντώνται δημιουργούνται τα λεγόμενα κύματα συμβολής...Αξιοσημείωτο είναι ότι τα σημεία αυτά βρίσκονται κατανεμημένα με γεωμετρικές ή μαθηματικές σχέσεις ως προς τις Γαλαξιακές εκπομπές συχνοτήτων.Δημιουργώντας ηλεκτρικά φορτία ικανά να επηρεάσουν φυσικά φαινόμενα ή βιολογικά συστήματα, και κάτω από ορισμένες συνθήκες μετατρέπονται τα ηλεκτρικά αυτά μεγέθη σε "ηλεκτρομαγνητικές δύνες"...

Τα σημεία λοιπόν συμβολής,που κατά την ιερή γεωδαισία του Ελληνικού χώρου υπάρχουν σε σχηματιζόμενες κορυφές τριγώνων(ισοσκελών ή ισοπλευρών)...Σχηματίζοντας ένα πολύπλοκο λαβύρινθο,διότι εκεί συναντώνται και τα λεγόμενα τελλουρικά ρεύματα(βλ. Ν.Αργυρίου,Κλειδί Αλλαγών,Παυλός,Αθηνα 2007).

Μετά από όλα αυτά που αναφέρθηκαν πιστεύω ότι αρχίζει και γίνεται κατανοητό τι πραγματικά αναπαριστά ο Ομφαλός των Δελφών, όπου εκείνα που διακρίνονται πάνω του δεν είναι "σχοινιά ή κομπολόγια" (βλ।εικόνα) , αλλά περιοχές συχνοτήτων που διαμορφώνουν ένα ηλεκτρομαγνητικόν γεωδαιτικόν δίκτυο.Το σημαντικό που πρέπει να αναφέρουμα εδώ, είναι ότι αυτά τα κέντρα δύναμης που αποτελούνται από διαφορετικά ηλεκτρικά μεγέθη επηρεάζουν την ανθρώπινη σκέψη και συνείδηση...Γι'αυτό και σε τέτοια μέρη τελούνταν τα ιερά μυστήρια.

Ως εκ τούτου, κατά την αποψή μου οι προγονοί μας κατασκεύαζαν τους ναούς τους πάνω σε τόπους δύναμης, διότι το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που βρίσκεται εκει με κατάλληλη τεχνική μπορούμε να πούμε πως "ξεκλειδώνει"την ανώτερη συνείδηση του λήπτη, ο οποίος έρχεται σε επαφή, όπως θα λέγαμε με ένα είδος υπερ-συνειδητού.Ωστόσο κάποιος για να αντέξει αυτό το απότομο συνειδησιακό σοκ και να μην πάθει κάτι κακό, πρέπει να έχει βαθιά γνώση και μύηση...

Δημοσίευση σχολίου

Blogger