(Από αυτή την συλλογή παραθέτουμε τον δρόμο επανασύνδεσης)Ανατολικά του κόσμου τούτου
είναι εγκλωβισμένο
το άλλο μισό του εαυτού μου
εγλκωβισμένο και αυτό όπως εγώ.

Από το σώμα όπου κατοικώ
να επικοινωνήσω προσπαθώ
με του εαυτού μου το άλλο το μισό...

Να βρω τις περιπτώσεις εκείνες
που να οδηγηθώ από εκείνες
στον κοινό φορέα σύνδεσης
στον δρόμο επανασύνδεσης.

Δρόμος επανασύνδεσης που
ενώνει δυο κόσμους σε έναν.
Δρόμος επανασύνδεσης που
ενώνει δυο εαυτούς σε έναν.

Αυτός ο δρόμος της ζωής
με πάει ως τον ουρανό
και το σώμα μου στη γη
να έχει με μένα επαφή.

Δημοσίευση σχολίου

Blogger