ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΛΟΥΚΑ
ΟΙΝΟΚΕΝΤΡΟΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗ
(Η άμπελος και ο οίνος στην αρχαιοελληνική,
στην εκκλησιαστική και στη λαϊκή παράδοση)
Εκδόσεις «Παύλος», Αθήνα 2008, σελ. 307

Για το ενδιαφέρον θέμα της αμπέλου και του κρασιού υπάρχουν, βέβαια, διάσπαρτες πληροφορίες σε βιβλία, κείμενα, λαογραφικά σύμμεικτα, άρθρα κ.λπ. Έλειπε, όμως, μια συστηματική μονογραφία, η οποία θα εξέταζε σφαιρικά το θέμα, αξιοποιώντας τη σχετική βιβλιογραφία. Το εγχείρημα αυτό ανέλαβε ο κ. Παύλος Παλούκας, Επίτ. Σχολικός Σύμβουλος Δ.Ε. και συγγραφέας πολλών βιβλίων.
Η παρούσα έκδοση, Οινόκεντρος Συναγωγή, αποτελείται από τα εξής μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται λόγος για την άμπελο και τον οίνο στην Παλαιά Διαθήκη, έπειτα στον θρησκευτικό, πολιτιστικό και ιδιωτικό βίο των αρχαίων Ελλήνων και κατόπιν στην Καινή Διαθήκη, στην εκκλησιαστική υμνογραφία, στη θεία λατρεία και στην εκκλησιαστική εικαστική τέχνη.
Στο δεύτερο μέρος εξετάζεται η άμπελος και ο οίνος στη λαϊκή μας παράδοση, στη ζωή των ανθρώπων της υπαίθρου και στα χριστιανικά έθιμά τους. Έτσι, αντλούνται στοιχεία από γνωμικά, παροιμίες, αινίγματα και καταχωρείται γλωσσικός υπομνηματισμός και χαρακτηρισμοί για τον οίνο και τον οινοπότη, λαϊκό συνθηματικό γλωσσάρι, λεξιλόγιο του αμπελουργού - τρυγητή και ονομασίες σταφυλιών και κρασιών. Επιλέον, δίνονται χαριτολογήματα και ευτράπελα οινοποτών, λαϊκές παραδόσεις, ανεκδοτολογία, προλήψεις, δοξασίες και ευχολόγιο του λαού μας, λαϊκός ονειροκρίτης για το αμπέλι, τα σταφύλια και το κρασί, και παραδοσιακά παιχνίδια Το ενδιαφέρον αυτό μέρος περιλαμβάνει, στη συνέχεια, δημοτικά τραγούδια όλων των κατηγοριών, που αναφέρονται στο αμπέλι και στο κρασί. Το πλήθος των στοιχείων που παραθέτει ο συγγραφέας αποδεικνύει πόση μεγάλη ήταν η παρουσία της αμπέλου και του οίνου στην παραδοσιακή ζωή του λαού μας.
Το τρίτο μέρος αναφέρεται στην παρουσία της αμπέλου και του οίνου στη νεοελληνική ποίηση και στο ρεμπέτικο και λαϊκό τραγούδι, με πλούσια παράθεση υλικού από την προσωπική λογοτεχνική δημιουργία και τα σχετικά ρεμπέτικα και λαϊκά τραγούδια.
Ακολουθούν το σύντομο τέταρτο μέρος, με αναφορά στην ευεργετική επίδραση του οίνου μέσα από χριστιανικά, κλασικά και νεοελληνικά κείμενα, τα συμπεράσματα, το επίμετρο και η πλούσια βιβλιογραφία ταξινομημένη και μεθοδικά οργανωμένη.
Με το βιβλίο αυτό ο συγγραφέας μάς ενημερώνει, μας διαφωτίζει και μας διδάσκει. Μέσα από πλούσιο αποδεικτικό υλικό, αποτέλεσμα επίπονης αναζήτησης, πέτυχε να μας δώσει μια λίαν ενδιαφέρουσα μονογραφία. Το πλήθος, εξάλλου, των παραπομπών και των σημειώσεων δείχνει και την επιστημοσύνη τού συγγραφέα αλλά συγχρόνως και την ευαισθησία του στην επιστημονική αντιμετώπιση του υλικού και των πηγών του. Έτσι, η έκδοση αυτή αποτελεί μια αξιόλογη συμβολή στη μελέτη του εν λόγω θέματος.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ν. ΔΟΥΛΑΒΕΡΑΣ
Λέκτορας Λαογραφίας
-------------------------------------------
Για την προμήθεια του βιβλίου απευθυνθείτε
στο τηλ. 210-5241046 - 6975855685

Δημοσίευση σχολίου

Blogger