Γράφει ο Νικ. Αλ. Αργυρίου


Ολόκληρος ο κόσμος είναι η σκέψη του Δημιουργού υλοποιημένη.
Ο Θεός συνέλαβε διάφορες ιδέες(σκεπτομορφές) μέσα του και τις πρόβαλε σαν σε όνειρο.
Έτσι προέκυψε το Κοσμικό όνειρο, το σοφά στολισμένο με τους άπειρους κόσμούς του.
Ο συνδιασμός λοιπόν των ενεργειών, των ατόμων και των μορίων είναι η σύλληψη της ιδέας αυτής, η οποία πήρε υλική μορφή στερεάς ύλης, μέσα από την σκέψη του Δημιουργού.
Ο κόσμος υπάρχει με τη θέληση του Θεού, εάν διακόψει την θέλησή Του, η υλοποιημένη ενέργεια αυτή θα μεταβληθεί σε ουδέτερη κατάσταση. Με τον τρόπο αυτό, π.χ οι πλανήτες θα πάψουν να υφίσταται αντικειμενικά.
Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και ο άνθρωπος, μέσω των ονείρων που δημιουργεί στην κατάσταση ύπνου, ακολουθεί αυτό το Θεικό Αρχέτυπο, με σκόπο να αφυπνιστεί, ώστε να συμμετάσχει χωρίς ψευδαίσθηση στην Κοσμική συνείδηση. Έτσι με την άσκηση ο άνθρωπος μπορεί να εξελιχθεί πνευματικά και με την δύναμη της θέλησεώς του να συντονιστεί κραδασμικά με το νοητικό πεδίο της Δημιουργίας. Εκεί ισχύουν λεπτότεροι νόμοι της Φύσεως. Οι άνθρωποι αυτοί που συλλαμβάνουν την λειτουργία τους αποκτούν Κοσμική Συνείδηση και επίγνωση του Θεικού Σχεδίου, και έχουν την δυνατότητα να παρεμβαίνουν στην ύλη.
Με άλλα λόγια ο έχων συντονιστεί πλήρως της Κοσμικής Συνειδήσεως έχει την ικανότητα με την Θεία βούληση, να είναι σε θέση να καλέσει τους "δομικούς λίθους" της ύλης για να συνδιαστούν σε άτομα και μόρια. Ώστε να γίνει η υλοποίηση μιας σκεπτομορφής.
Οι σκέψεις λοιπόν γίνονται πράξεις. Η ιδέα της μορφής και της κατασκευής σε οτιδήποτε κι αν υπάρχει γύρω μας, είναι η λεγόμενη Σκεπτομορφή, που πάντα υπήρχε σε έναν Ιδεατό κόσμο. Ο κόσμος αυτός είναι όπως τον περιγράφει ο Παππούς μας ο Πλάτων.
Ο Πλάτων στον Τίμαιο, μας αναφέρει πως ο υλικός κόσμος μας είναι πιστό αντίγραφο ενός άλλου κόσμου σταθερού και αμετάβλητου, αυτόν λοιπόν τον κόσμο τον ονομάζει κόσμο των ιδεών.

Δημοσίευση σχολίου

Blogger