Γράφει ο ΕΛΙΣΣΑΙΟΣΤο όν που εξελίσσεται διδάσκεται και δημιουργεί σύμφωνα με τις δυνάμεις του.
Μοίρα ή τύχη είναι ένα κατασκεύασμα του κάθε άνθρωπου σε μη συνειδητή κατάσταση.
Η μοίρα δεν έχει χρόνο και είναι δυνατόν ο κάθε άνθρωπος να την κατασκεύασε στο απώτερο παρελθόν, με τις σκέψεις του και τις πράξεις του. Δηλαδή οι σκεπτομορφές που εσύ, αδερφέ, δημιούργησες στο παρελθόν κατευθύνουν την ζωή σου. Είναι η πραγματικότητα που δεν είναι ορατή, αν και όλα αυτά συμβαίνουν στα άτομα που δεν έχουν πλήρη συνείδηση του Εαυτού τους.
Είναι λοιπόν κάτι δικό του και, εξαρτάται από σένα. Με άλλα λόγια είναι ένα μικρό επίτευγμα του ανθρώπου.
Ο ίδιος ο άνθρωπος βέβαια μπορεί να μετατρέψει την μοίρα του σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.
Στην ουσία όλα τούτα τον διδάσκουν, από εκείνα που δημιούργησε ο ίδιος στο παρελθόν κατά την διαδρομή της εξέλιξής του.
Τα πάντα αντιγράφουν την πραγματικότητα.

Δημοσίευση σχολίου

Blogger