Στα βήματα της Ουγγαρίας και της Ρουμανίας βαδίζει ολοταχώς η ελληνική οικονομία μετά και τον δεύτερο πανάκριβο δανεισμό από τη δημοπρασία των εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας. Τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικά, αφού ναι μεν παρατηρείται μεγάλη μείωση του ελλείμματος αλλά έχουν σταματήσει εντελώς οι αποδόσεις των οφειλών του κράτους προς τρίτους, ενώ μήνα με τον μήνα αυξάνονται τα φαινόμενα καθυστέρησης στις μισθοδοσίες προσωπικού κρατικών επιχειρήσεων....
Ενδεικτικές του δυσμενούς οικονομικού κλίματος της Ελλάδας είναι οι αποτυχημένες εκδόσεις εντόκων γραμματίων βραχυπρόθεσμης διάρκειας, καθώς ναι μεν το Δημόσιο μπορεί να εξασφάλισε χρήματα από τις αγορές για κάλυψη προηγούμενων εντόκων που λήγουν αυτές τις ημέρες, αλλά το δανειακό επιτόκιο είναι κατεξοχήν ληστρικό και τοκογλυφικό. Συγκεκριμένα, τα επιτόκια των εντόκων γραμματίων 26 και 13 εβδομάδων διαμορφώθηκαν στο 4,65% και 4,05% αντίστοιχα, όταν στις τελευταίες δημοπρασίες τέτοιας διάρκειας, πριν την προσφυγή στον μηχανισμό στήριξης, τα επιτόκια ήταν 4,55% (13 Απριλίου) και 3,65% (20 Απριλίου) αντίστοιχα. Ο δε συντελεστής κάλυψης (ύψος προσφορών/δημοπρατούμενο ποσό) για τα έντοκα γραμμάτια 26 και 13 εβδομάδων διαμορφώθηκε στο 3,64 και 3,85 αντίστοιχα, σε σχέση με υπερκάλυψη, πριν την προσφυγή στον μηχανισμό στήριξης, 7,67 και 4,61 αντίστοιχα. Από τα παραπάνω, καθώς και από την ακύρωση της έκδοσης εντόκων γραμματίων ετήσιας διάρκειας λόγω υψηλού κόστους, αλλά και από τη διατήρηση των spreads σε υψηλά επίπεδα (το 10ετές διαμορφώνεται στις 800 μονάδες βάσης) συνάγεται ότι, παρά την προσφυγή στον μηχανισμό στήριξης, το κόστος δανεισμού παραμένει εξαιρετικά υψηλό, υψηλότερο απ’ ό,τι πριν την προσφυγή σε αυτόν.

Πηγή:

http://www.paraskhnio.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=6&Itemid=5

Δημοσίευση σχολίου

Blogger