"Δύο ακόμη υπάρχουν χρυσότριχοι λίθοι του Ήλιου, και οι δυο είναι εξαίσιοι και έκπληξη θα σε καταλάβει  όταν τους δεις.
Και στους δυο αυτούς λίθους έχουν φυτευθεί από την ίδια την φύση αληθινές ακτίνες,  όρθιες , λαμπερές, που μοιάζουν στην όψη σαν τρίχες και έχουν την μορφή άλλων λίθων.

Ο μεν ένας λίθος θα καταλάβεις ότι ανήκει στο γένος των κρυστάλλων ( ο λίθος αυτός σήμερα λέγεται  "ρουτίλιον"), ενώ ο άλλος είναι φανερά στην όψη και στο σώμα του ίδιος με χρυσόλιθο. Εάν όμως  ούτε αυτός ο λίθος δεν  είχε τρίχες, θα ήταν κι αυτός χρυσόλιθος.  Αλλά είναι και οι δυο φτιαχμένη καλοί.  Διότι ο Ήλιος, που φέρει την ζωή έβαλε μέσα σ' αυτούς  πνεύμα ισχυρό, ώστε να κάνουν αμέσως τους άνδρες ένδοξους και σεμνότερους στην όψη και, βεβαίως πρέπει να τους εκτιμάμε. Διότι ταχέως επέρχεται σ' αυτούς η ευγενή μορφή των ηρώων, και φέρουν επιδέξια το μέγα δώρου του θεού....."
(ΟΡΦΕΩΣ  περί λίθων: στίχοι 282-300)


ΛΕΞΑΡΙΘΜΙΚΑ ΑΝΑΛΥΟΥΜΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΑ ΕΞΗΣ:


ΧΡΥΣΟΤΡΙΧΟΙ ΛΙθΟΙ =  ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΣ = ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ
 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ =  2589
ΧΡΥΣΟΤΡΙΧΟΙ ΛΙθΟΙ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΕΠΙΔΕΞΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑ ΔΩΡΟΥ ΤΟΥ θΕΟΥ= ΥΑΔΕΣ ΣΜΗΝΟΣ ΑΣΤΕΡΩΝ ΕΝ ΤΩ ΑΣΤΕΡΙΣΜΩ ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ = 7486
Α.Μ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ = ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑθΗΝΩΝ = ΧΡΥΣΟΛΙθΟΙ =1499

Δημοσίευση σχολίου

Blogger