Έγγραφο του FBI που κάνει αναφορά σε επισκέπτες που έρχονται από ένα άλλο πλανήτη που μοιάζει με την Γη. Οι επισκέπτες αυτοί  ταξιδεύουν  στη Γη με ιπτάμενους δίσκους που έχουν ραδιενέργεια :


1. Part of the disks carry crews, others are under remote control

2. Their mission is peaceful. The visitors contemplate settling on this plane3. These visitors are human-like but much larger in size4. They are not excarnate Earth people, but come from their own world
5. They do NOT come from a planet as we use the word, but from an etheric planet which interpenetrates with our own and is not perceptible to us6. The bodies of the visitors, and the craft, automatically materialize on entering the vibratory rate of our dense matter
7. The disks posses a type of radiant energy or a ray, which will easily disintegrate any attacking ship. They reenter the etheric at will, and so simply disappear from our vision, without trace8. The region from which they come is not the "astral plane", but corresponds to the Lokas or Talas. Students of osoteric matters will understand these terms.
9. They probably can not be reached by radio, but probably can be by radar. if a signal system can be devised for that (apparatus
Addendum: The Lokas are oval shape, fluted length
oval with a heat-resistaning metal or alloy not yet known
the front cage contains the controls, the middle portion a
laboratory; the rear contains armament, which consists essentially of a powerful
energy apparatus, perhaps a ray.....

 Μετάφραση:


1. Κάποιοι από τους ιπτάμενους δίσκους μεταφέρουν πληρώματα και άλλοι είναι τηλεκατευθηνόμενοι.

2. Η αποστολή τους είναι ειρηνική. Οι επισκέπτες σκοπεύουν να εμφανιστούν σε αυτή την διάσταση (3η διάσταση που είναι η Γη).

3. Οι επισκέπτες αυτοί είναι ανθρώπινα όντα, αλλά μεγαλύτερα σε μέγεθος από τους ανθρώπους που γνωρίζετε.

4. Δεν είναι άνθρωποι προερχόμενοι από τη Γη, αλλά προέρχονται από το δικό τους κόσμο (από άλλους γαλαξίες και πλανήτες δηαλδή).

5. Δεν προέρχονται από έναν πλανήτη της 3ης διάστασης όπως η Γη, αλλά από ένα αιθερικό πλανήτη υψηλότερης διάστασης (5ης, 6ης, 7ης κτλ.) που αλληλοδιαπερνά με τον δικό μας και δεν γίνεται αντιληπτός σε μας. 
 6. Τα σώματα των επισκεπτών μας (εξωγήινων) καθώς και τα σκάφη τους (UFO), υλοποιούνται αυτόματα κατά την είσοδο στο δονητικό ρυθμό της πυκνής ύλης μας της 3ης διάστασης δηλαδή.

7. Οι δίσκοι τους κατέχουν έναν τύπο ακτινοβολίας ή μιας ακτίνας, η οποία θα μπορεί να αποσυνθέσει εύκολα κάθε απειλητικό προς αυτούς όχημα (μαχητικά αεροσκάφη, πυραύλους κτλ.). Μπορούν και εισέρχονται στο αιθερικό πεδίο κατά βούληση με αποτέλεσμα να χάνονται από την αντίληψη μας όποτε αυτοί το επιθυμούν.

8. Η περιοχή από την οποία προέρχεται δεν είναι το «αστρικό επίπεδο», αλλά αντιστοιχεί στο Lokas ή Τάλας. Οι μαθητές που ασχολούνται με εσωτερικά θέματα θα κατανοήσουν αυτούς τους όρους.

9. Ο κόσμος τους δεν μπορεί να ανιχνευτεί με ραδιοκύματα υπάρχει πιθανότητα όμως να μπορούν να γίνουν αντιληπτοί με τη χρήση radar..(?).


Δημοσίευση σχολίου

Blogger