Γράφει ο Νικ. Αλ. Αργυρίου

Ο Αριστοτέλης στο βιβλίο του περί μελαγχολίας και μαύρης χολής, αναφέρει ότι όταν υπερισχύει στο σώμα η λεγόμενη μαύρη χολή, τότε το άτομο γίνεται μελαγχολικό και όσο αυξάνονται τα επίπεδα της τόσο το άτομο χειροτερεύει και φθάνει στο σημείο μανιοκατάθλιψης.

Ο φιλόσοφος αναφέρει ότι τέτοιου είδους άτομα έχουν ποιητική μανία ή προφητική μανία.

Αν ένας άνθρωπος όπως αναφέρθηκε στο παραπάνω παράδειγμα έχει τάσεις μελαγχολίας και παράλληλα προφητική ή ποιητική μανία, είναι σωστό να θεραπευτεί και να χάσει την κλήση του αυτή;

Βέβαια το καλύτερο είναι να υπάρξει θεραπεία που να προστατέψει τον άνθρωπο στην καθημερινότητα του και, να τον βοηθήσει να αναπτύξει τους υποσυνείδητους πνευματικούς του ορίζοντες.

Αλλά πόσο εφικτό είναι σήμερα κάτι τέτοιο;

Όταν το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων είναι σε μη συνειδητή κατάσταση και έχουν υποστεί από το σύστημα με διάφορους τρόπους αυθυποβολή ;

Το τελευταίο σημαίνει ότι η εν λόγω αυθυποβολή που υφίσταται ο πληθυσμός είναι το κύριο αίτιο παραγωγής ατόμων με ψυχοπάθειες...

Με τον τρόπο αυτό γίνεται ο χειρισμός και ο έλεγχος της μάζας. Φυσικά όλα τα κέντρα εξουσίας χρειάζονται μια τέτοια κοινωνία για να έχουν τα κεκτημένα τους.

Ο κυριότερος παράγοντας αποκωδικοποίησης των συναισθημάτων είναι ο φόβος.

Γιατί αν ένας άνθρωπος κάνει μια εσωτερική αναζήτηση θα διαπιστώσει ότι υπάρχει ένας φόβος βαθιά μέσα του, που του έχει εμφυτεύτει και τον τρώει ύπουλα. Αυτός ο φόβος αν εντοπιστεί τότε ταυτόχρονα απενεργοποιείται.

Διαμέσου του φόβου ελέγχεται ο άνθρωπος σε ένα αρκετά μεγάλο μέρος, ειδικά στις μέρες το γεγονός αυτό είναι πλέον ξεκάθαρο....

Δημοσίευση σχολίου

Blogger