Η μυστική παράδοση αναφέρει ότι ο άνθρωπος έχει μέσα του 987 μικρότερα εγώ. Μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα συγκεντρώνει αυτά τα μικρά εγώ στο πραγματικό της κέντρο.

Ο Μ. Μουράβιεφ εκφράζει το βαθύτερο νόημα στην χριστιανική εσωτερική παράδοση πάνω στο ζήτημα αυτό με την συμβολική αφήγηση του Ευάγγελιου σχετικά με τον δαιμονισμένο Γαδαρηνό, όπου έκρυβε μέσα του 2000 δαίμονες, δηλαδή 987+ 987 = 1974 σκοτεινές προσωπικότητες.

Είναι η ακριαία περίπτωση του αρνητικού ανδρόγυνου αντίθετη από εκείνη του αγγελικού ανδρόγυνου.

Όταν σε ένα πολικό τέτοιο πολικό ζευγάρι πεθάνει η γυναίκα, τότε μένει ο δαιμονισμένος με δεκαπλάσιες δυνάμεις....

Δημοσίευση σχολίου

Blogger