Γράφει ο Νικ. Αλ. Αργυρίου 


Τα γράμματα απεικονίζουν τα ονόματα των θεών με αριθμούς. 

Τα γράμματα μέσω συμβόλων δίνουν ήχο και συχνότητα. Η συχνότητα προκαλεί παλμό, που αλληλεπιδρά στην ανθρώπινη Ψυχή.

Ο Πλάτων στο Τίμαιο αναφέρει ότι οι θεοί τοποθέτησαν το θεϊκό μέρος της  Ψυχή και την στερέωσαν στο ανθρώπινο σώμα με λεπτά "καρφάκια".

Ο κατάλληλος συνδυασμός των παλμώσεων στην ένωση των γραμμάτων Ε και F (Το απολεσθέν Ελληνικόν Δίγαμμα) προκαλεί ταλάντωση  στα σημεία που έχει συνδεθεί η θεϊκή ψυχή. Ακριβώς για το λόγο αυτό αποτελούσε η ένωση αυτή τον ιερότερο συμβολισμό της μυστικής γνώσης, διότι οδηγεί στον Δημιουργό (ΕΝ).


Ο Πλάτων πάλι  στο ίδιο έργο αποκαλύπτει πως αν προσθέσεις τα γράμματα Ε και Ν της λέξεως ΕΝ θα βρεις τον αριθμό 55.

Πράγματι αν τα εξετάσουμε λεξαριθμικά διαπιστώνουμε:

Ε+ Ν = 5 + 50 = 55 = 5+ 5 = 10 = 1+ 0 =1

Το Δίδυμο Απόλλων και Διόνυσος είναι συμβολικά η ζεύξη του πέμπτου και έκτου γράμματος. 

Ε + F = 5 + 6 = 11


Ομοίως και  :ΕΝ ΑΓΑΝ :

ΕΝ/ΑΓΑΝ = 55/55 = 1


Οι ιεροφάντες  του Μαντείου των Δελφών κατείχαν  άριστα την Πρώτη Υψηλή τέχνη του Δημιουργού, που απελευθερώνει την Ψυχή για να ταξιδέψει στο Θεϊκό κόσμο. Εξάλλου το Δελφικό Έψιλον στην ουσία συμβολίζει τα δυο ημισφαίρια του ανθρώπινου εγκεφάλου.


ΕΙ = Ε + Ι = 5 + 10 = 15 = 1 + 5 = 6 


Δημοσίευση σχολίου

Blogger