Ο Αριστοτέλης στο έργο του, περί κόσμου, λέει:

"... ΕΙΣ ΔΕ ΩΝ ΠΟΛΥΩΝΥΜΟΣ ΕΣΤΙ ΚΑΤΑΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΣ ΤΟΙΣ ΠΑΘΕΣΙ ΠΑΣΙΝ ΑΠΕΡ ΑΥΤΟΣ ΝΕΟΧΜΟΙ..."

Δηλαδή:  Ο Θεός αν και είναι ένας έχει πολλά ονόματα, όπου ο ίδιος τα λαμβάνει από τις καταστάσεις που δημιούργησε...

Ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι ακόμη και η ανάγκη δεν είναι τίποτα άλλο παρά δική του ονομασία. Επίσης το ίδιο η Ειμαρμένη, Νέμεσις, οι μοίρες, η αρχή και το τέλος των όντων. 
Αλλά, όπως λέγει και ο μέγας Πλάτων τελικά σ' όλα τούτα τα θαυμαστά Μακάριος είναι αυτός που μετέχει εξαρχής στη δικαιοσύνη..

Δημοσίευση σχολίου

Blogger