Γράφει ο Νικ. Αλ. Αργυρίου

Ο Έλλην φιλόσοφος Αριστοτέλης στο έργο του περί μελαγχολίας και ιδιοφυιάς αναλύει για ποια αιτία τα μεγάλα πνεύματα ήτο μελαγχολικοί.

Το γεγονός αυτό οφείλεται στο κράμα της "μαύρης χολής" που υπάρχει στο ανθρώπινο σώμα  που είναι το αίτιον διαφόρων ψυχολογικών καταστάσεων.

Ανάλογα με τα επίπεδα του κράματος αυτού και με το κατά πόσο είναι ψυχρό ή θερμό εμφανίζει χαρακτήρες και ιδιότητες.

Ας περιοριστούμε όμως τι αναφέρεται σχετικά με τους ανθρώπους που διακατέχονται της μαντικής μανίας: 

".... ΠΟΛΛΟΙ ΔΕ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟ ΕΓΓΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΝΟΕΡΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΤΑΥΤΗΝ ΝΟΣΗΜΑΣΙΝ ΑΛΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΑΝΙΚΟΙΣ Ή ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΙΣ, ΟΘΕΝ ΣΙΒΥΛΛΑΙ  ΚΑΙ ΒΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΝΘΕΟΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΣ, ΟΤΑΝ ΜΗ ΝΟΣΗΜΑΤΙ ΓΕΝΩΝΤΑΙ ΑΛΛΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΡΑΣΕΙ..."

Δηλαδή :  Πολλοί δε λόγω του ότι η θερμότητα είναι πλησίον των νοητικών τους κέντρων, κυριεύονται από την ιερή μανία και γίνονται Σίβυλλες και Βάκιδες και ένθεοι, αν το ταλέντο τους δεν προέρχεται από νόσημα, αλλά από φυσική κράση.

Από την δική μου εμπειρία να συμπληρώσω είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κάποιος αν ένα τέτοιο αποτέλεσμα προέρχεται από φυσικής κλίσης  ή από ψυχική διαταραχή, διότι η διαχωριστική γραμμή μεταξύ αυτών των δυο είναι λεπτή.

Συχνά μάλιστα άτομα με διαταραγμένη ψυχοσύνθεση πιστεύουν ότι είναι χαρισματικά απλά δεν δέχονται πως αυτό οφείλεται λόγω της  ψυχικής διαταραχής τους. Το εν λόγω ζήτημα δυσκολεύει αν θεωρούν ότι είναι ενσάρκωσης κάποιας μεγάλης προσωπικότητας του παρελθόντος.Δημοσίευση σχολίου

Blogger