ΜΝΗΜΟΝΙΟΝ ΙΙΙ: 

Στο Άρθρο 2 σχετικά με τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων, αναφέρεται  ότι: Η παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4328/2015 (Α΄ 51), καταργείται για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά.Ωστόσο, με έκπληξη παρατηρούμε ότι το άρθρο 2 του νόμου  4328/2015 (Α' 51) ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 3...

Δημοσίευση σχολίου

Blogger