Αὐτὴν τὴν στιγμὴ παρακολουθεῖτε τὴν αἰτία ποὺ θὰ ἀποδειχῇ στὸ μέλλον ἡ αἰτία γιὰ τὴν πτώση μίας αὐτοκρατορίας.

Μὲ τοὺς σημερινοὺς ῥυθμοὺς μεταναστεύσεων καὶ τὴν ἐξαφάνιση τῶν ποσοστῶν γεννήσεων οἱ αὐτόχθονες εὐρωπαῖοι, μέσα στὶς ἑπόμενες δεκαετίες πρόκειται νὰ γίνουν μειονότητα μέσα στὴν ἴδια τους τὴν χώρα.Αὐτὸ συμβαίνει ἤδη στὶς περισσότερες ἀπὸ τὶς μεγάλες Εὐρωπαϊκὲς πόλεις.

Οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν χάσει μέσα στὴν ἴδια τους τὴν χώρα, τὸ δικαίωμα νὰ διατηροῦν τὸ ἔθνος καὶ τὸν πολιτισμό τους καὶ ἡ πατρίδα τους ἀπειλεῖται μὲ ἐξαφάνιση.

Ἑκατομμύρια νεαρῶν μουσουλμάνων ἔχουν ἀφήσει πίσω τὶς οἰκογένειές τους καὶ πληρώνοντας χιλιάδες δολλάρια σὲ λαθραίους διακινητὲς προκειμένου νὰ φθάσουν στὴν γῆ ποὺ παρανόμως τοὺς ὑποσχέθηκαν οἱ Εὐρωπαῖοι πολιτικοί.

Ὅλοι αὐτοὶ ποὺ μὲ τὴν ψεύτικη ἐπωνυμία «μετανάστες» ποὺ προέβαλλαν τὰ μέσα ἐνημερώσεως, διασχίζουν 6-10 ἀσφαλεῖς χῶρες γιὰ νὰ φθάσουν σὲ πλούσιες χῶρες ὅπως εἶναι ἡ Γερμανία ἢ ἡ Σουηδία, ὅπου ἐλπίζουν σὲ μία καλύτερη ζωὴ εἰς βάρος τῶν φορολογουμένων.

Κάθε ἐντόπια ἀντίσταση τῶν Εὐρωπαίων ποὺ ἀρνοῦνται νὰ παραδώσουν τὶς χῶρες τῶν προγόνων τους στοὺς παράνομους, ἐγκληματίες μουσουλμάνους ἀλλοδαπούς, πλαισιώνεται μὲ τὸν χαρακτηρισμό τοῦ «ἀπεχθέοῦς», «ῥατσιστὴ» ἢ ἀκόμη καὶ «Ναζί». 
Τὰ ἐπίπεδα τῆς πολιτιστικῆς ἠθικῆς καὶ πολιτικῆς ἀνατροπῆς μὲ ἰσονομία καὶ Μαρξιστικὴ ἰδεολογία, ἔχουν φθάσει σὲ ἐπίπεδα ποὺ οὔτε ἡ KGB δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ὀνειρευτῇ. Ἀνεκτικότητα καὶ ἰσότητα εἶναι ψέμματα ποὺ δὲν ἐξυπηρετοῦν κανέναν ἐκτὸς ἀπὸ ἕνα μικρὸ ποσοστό.

Ὁ πολυπολιτισμὸς δὲν ἔχει εὐοδωθεῖ ποτὲ σὲ οἰαδήποτε περίοδο τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας. Ἐὰν πιστεύετε τὸ ἀντίθετο ἔχετε παραισθήσεις . Στὴν πραγματικότητα εἶναι ὁ κυριώτερος λόγος γιὰ κάθε μεγάλη σύγκρουση. 

Ἐξ αἰτίας αὐτῆς τῆς ἀδικίας, παντοῦ στὴν Εὐρώπη, τὰ ἀκροδεξιὰ κόμματα ἀποκτοῦν ἐκπληκτικὰ ποσοστὰ στήριξης καὶ σὲ πολλὲς χῶρες ἀναδεικνύονται κυρίαρχα.


Δημοσίευση σχολίου

Blogger