Ο Ν. Αργυρίου στην εκπομπή της αείμνηστης Λ. Λιβανός τα λέει χωρίς να κρύβει τα λόγια του...

Τι ρόλο έπαιξαν τα ιερατεία στην δολοφονία του Ελληνισμού...


Δημοσίευση σχολίου

Blogger