Η ενεργειακή επάρκεια της χώρας με την υπογραφή των μνημονιακών προδοτών βρίσκεται στα χέρια ιδιωτικών συμφερόντων για ένα κομμάτι ψωμί. 



Στην συντριπτική πλειοψηφία των 27 κρατών της Ε.Ε.. Ο φορέας διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκεται σε κρατικά χέρια. Γαλάζιοι, πράσινοι και ροζ βουλευτές επικύρωσαν ένα άνευ προηγουμένου ξεπούλημα.



Με την υπ’ αριθμ. 206/25/4/2012(ΦΕΚ 1363/26-4-2012) απόφαση μεταφοράς στην εταιρεία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου» περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου, η τρικομματική τότε κυβέρνηση μεταβίβασε χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» κατά πλήρη κυριότητα, τις ακόλουθες κινητές αξίες, μαζί με τα σχετικά δικαιώματα ψήφου, οι οποίες ανήκουν στην κυριότητα του Δημοσίου και περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015 (Ν. 3985/2011, ΦΕΚ Α΄): Για την εταιρεία ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 17,00% επί του μετοχικού της κεφαλαίου, ήτοι 39.440.000 μετοχές.
Προχθές η συγκυβέρνηση Τσίπρα Καμμένου με την στήριξη των μνημονιακών δυνάμεων της Βουλής μεταβίβασαν όλες τις υπόλοιπες μετοχές.


ΠΗΓΗ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΑΤΩ....
loading...

Δημοσίευση σχολίου

Blogger