Γράφει ο Νικ. Αλ. Αργυρίου

Η αλληλεπίδραση της ψυχής ( συνείδησης) με τους Συμπαντικούς Νόμους δημιουργούν την ατέρμονη μεταβολή των φαινομένων στο κενό.

Όλα αυτά τα Νοητικά κατασκευάσματα τα αντιλαμβανόμαστε δια μέσου τους εγκεφάλου μας σαν εικόνες, αλλά οι μεταβολές αυτές καταγράφονται διαφορετικά στην συνείδηση. Οι μεταβολές των φαινομένων γίνονται άμεσα αντιληπτές από την συνείδηση (ψυχή), αλλά ο εγκέφαλος καθυστερεί να την κατανόηση αυτών σε σχέση με την ψυχή.

Για παράδειγμα κάτι που είναι να συμβεί ήδη η συνείδηση το γνωρίζει, για το λόγο αυτό πολλές φορές  η διαίσθηση στέλνει κάποιας μορφής προειδοποίηση.

Η κενότητα ή ο αιθήρ, όπως τον αποκαλούσαν οι αρχαίοι Έλληνες, είναι η αληθινή φύση, που  ΕΚΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ...!!!

Κάποια σημαντικά μέσα που βοηθούν τον ενορατικό άνθρωπο για να συνδεθεί η συνείδησή του με την πραγματική φύση των φαινομένων είναι το νερό, η αναπνοή και οι λίθοι.

Αν η συνείδηση αλληλεπιδράσει με τα προαναφερθέντα γίνεται δέκτης φαινομένων.

Το νερό ανακυκλώνεται και έχει μνήμη, το ίδιο ύδωρ που χρησιμοποιούμαι σήμερα το έχουν δεχτεί όλα τα πλάσματα που υπήρξαν πριν από μας. 

Τα μόρια του οξυγόνου στον αέρα τα έχουν εισπνεύσει κι όλα τα πλάσματα που προϋπήρξαν.

Οι λίθοι είναι βγαλμένοι από τα σπλάχνα της γαίας και ακολουθούν την πορεία της εξέλιξης μας, εκπέμπουν συχνότητες και αποθηκεύουν όλες τις πληροφορίες από την αρχή της δημιουργίας του πλανήτη.


Η αλληλεξάρτηση της συνείδησης με τα μικροσωματίδια από  το νερό, το οξυγόνο και τους λίθους μας οδηγεί στην αληθινή φύση και, μπορούν να γίνουν το ενδιάμεσο της ένωσής μας με τα φαινόμενα.

Έτσι, αν και εφόσον γίνει η ένωση αυτή, τότε ο εγκέφαλος καταγράφει τα αληθινά φαινόμενα...


Δημοσίευση σχολίου

Blogger