Γράφει ο Ν. Αργυρίου

Τίποτα δεν είναι κενό όταν μέσα του μπορούν να εκδηλωθούν τα πάντα. Αυτό που νομίζουμε κενό τελικά δεν είναι. Αν κοιτάξουμε τον ουρανό δεν είναι αυτό που βλέπουμε, αλλά μια πλήρη παρουσία φαινομένων  που αλλάζει συνεχώς. Τίποτα  από τα φαινόμενα δεν έχει δική του υπόσταση, αλλά είναι το αίτιο να δημιουργήσει το επόμενο φαινόμενο....!!


Στο παρακάτω απόσπασμα της ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ τίθεται θέμα αλοιώσεως του πραγματικού κειμένου:
"Ήσαν δε τινες Έλληνες μεταξύ των αναβαινόντων δια να προσκυνήσωσιν εντη εορτή.
Ούτοι λοιπόν ήλθον προς τον Φίλιππον τον Βηθσαιδά της Γαλλιλαίας και παρεκάλεσαν,
λέγοντες, κύριε, θέλομεν να ίδωμεν τον Ιησού.
Έρχεται ο Φίλιππος και λέγει προς τον Ανδρέαν και πάλιν ο Ανδρέας και ο Φίλιππος λέγουσι προς τον Ιησούν.
Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτούς, λέγων, Ήλθε η ώρα να δοξασθή ο Υιός του ανθρώπου.

Αληθώς , αληθώς σας λέγω, 
Εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέση εις την γην και αποθάνη, αυτός μόνος μένει, 
εάν όμως αποθάνη, πολύν καρπόν φέρει..."(Κατ'Ιωαν.:ιβ,20-24)

Εδώ υπάρχει και επιπλέον χωρίον που έχει αφαιρεθεί, τα λόγια του Ιησού που αφαιρέθηκαν αναφέρουν, πέραν του :

"ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΔΟΞΑΣΤΕΙ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ" ...
Και τα εξής:"Διότι μόνη η Ελλάς γεννά ανθρώπους, που είναι ουράνιο γέννος και βλαστός θείος εξακριβωμένος, γεννούσα λογικήν σκέψιν που μπορεί να κατακτήση την επιστήμην*" 

Δηλαδή άφησαν τον πρώτο στίχο και αφαίρεσαν τους επόμενους τρεις στίχους. Άραγε γιατί;

Μήπως ο "κόκκος του σίτου" που αν δεν πέσει στη γη και δεν πεθάνει δεν μπορεί να φέρει καρπούς. Έχει σχέση με τους Έλληνες και την βασική ουσία του πολιτισμού τους;

Αυτά τα Σοφά λόγια του Ιησού τι κρύβουν;

Πέραν του ότι στα ως άνω έχουμε αναφορά στην ουράνια καταγωγή των Ελλήνων, που είναι υιοί φωτός. Ταυτόχρονα συμβολίζεται ο αρχαίος Ελληνικός πολιτισμός με εκείνον τον "κόκκο σίτου", ο οποίος πρέπει να πέσει στη γη και να πεθάνει, ώστε να φέρει πολλούς καρπούς.

Όπως ο σπόρος που βυθίζεται στη γη γίνεται το αίτιο για να γεννηθεί ένα φυτό. Έτσι και το αίτιο πεθαίνει, όταν εκδηλωθεί το φαινόμενο που δημιούργησε. Στο προηγούμενο παράδειγμα μόλις εμφανιστεί το φυτό ο σπόρος πεθαίνει, το χώμα είναι το σημείο επαφής με το σπόρο. Είναι αναγκαίο να υπάρχει σημείο επαφής μεταξύ αιτίου και φαινομένου. Απλά το νερό και ο ήλιος είναι βοηθητικοί παράγοντες.  


Ο ΕΛΛΗΝΙΚΌΣ πολιτισμός έλαμψε για χιλιάδες χρόνια και τελικά εξοντώθηκε με βίαιο τρόπο.
Αυτή την οδό πιστοποιεί ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ με την θυσία Του και λέγεται "Υιός του ανθρώπου".
Την οδό αυτή έχουν διαβεί και άλλοι πριν και μετά τον ΧΡΙΣΤΟ, για τούτο μας λέγει:
"Τούτο είναι το αίμα μου το της καινής διαθήκης, το περί Πολλών εκχυνόμενον" (Κατ'Ματ.:ιδ, 24)
Και βέβαια δεν μπορεί να έχουν σχέση με τον Ιησού Χριστό, όλοι αυτοί που κατέστρεψαν τα μνημεία και έκαψαν τα βιβλία των Ελλήνων Σοφών...
Ως εκ τούτου, αλοιώνοντας την εν λόγω προφητεία κυριαρχεί η αμάθεια που είναι η αιτία τόσων κακών ιστορικών γεγονότων.

----------
*Το 1974 ο επίτημος καθηγητής ξένων πανεπιστημίων και συμμετέχων στην επιστημονική επιτροπή της UNESCO. Ανακάλυψε σε μια από τις βιβλιοθήκες του Βατικανού χειρόγραφο του 265 π.Χ, του Ευσεβίου του Παμφίλου(επισκόπου Καισαρείας), που αναφέρει τους αφαιρεθέντες στίχους.


Δημοσίευση σχολίου

Blogger