“....Σε μακρινούς καιρούς όταν οι θνητοί συγκατοικούσαν με τους θεούς, άρχισε η μεγάλη Αποστασία. Γιατί δυνάμωσε και  εξαπλώθηκε από τους Αποστάτες το οίστρο του υλισμού, αυτό με την σειρά του ανάγκασε τους θεούς να καλύψουν την Αλήθεια σε έναν μανδύα από ψέμα....

Αυτό ήταν το μεγάλο αίνιγμα που παρέμεινε στην σκιά....
Η δύναμη που ωθεί τα πάντα και ταυτόχρονα κινεί τις τρεις Σφαίρες του Χρόνου ενσάρκωσε στην Γη εξελιγμένες μορφές συνείδησης για να ξαναφέρουν την ισορροπία. Έτσι έγιναν οι εγγραφές αυτών των Απεσταλμένων με την ειδική αποστολή στον Χώρο-χρόνο. Κατόπιν οι μορφές των Απεσταλμένων έλαβαν λεπτεπίλεκτες  μορφές στον κόσμο της ύλης.
Εγκαταστάθηκαν στη νήσο: Ταφιασσός και δημιούργησαν την δική τους ιεραρχία. Μπορούσαν να εισέρχονται στις τρεις Σφαίρες του Χρόνου και να στέλνουν χρονο-ταξιδιώτες στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον.
Οι τεχνολογίες τους βασίζονταν στο Ύδωρ, στο Οξυγόνο και στους Λίθους....”

(Ν. Αργυρίου: “ Ο Κόκκινος Κυνηγός” )

Δημοσίευση σχολίου

Blogger