Επισκόπηση της άμυνας των βαλλιστικών πυραύλων. Αυτό το animation απεικονίζει πώς η ικανότητα του ΝΑΤΟ για βαλλιστική πυραυλική άμυνα είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί στο υποθετικό σενάριο. Το ΝΑΤΟ διεξάγει λεπτομερή σχεδιασμό για να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο όλα τα συστήματα όπλων και τις λογοκρισίες υπό τη διοίκησή του. 

Οι βαλλιστικοί πυραύλοι αποτελούν μια αυξανόμενη απειλή για τους συμμάχους, την επικράτεια και τις δυνάμεις των δυνάμεων. Πάνω από 30 χώρες έχουν ή αποκτούν τεχνολογία βαλλιστικών πυραύλων που θα μπορούσε ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά όχι μόνο συμβατικών κεφαλών, αλλά και όπλων μαζικής καταστροφής. 

Ο πολλαπλασιασμός αυτών των δυνατοτήτων δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει άμεση πρόθεση να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, αλλά σημαίνει ότι η Συμμαχία έχει την ευθύνη να το λάβει υπόψη της στο πλαίσιο της αποστολής της για την προστασία των πληθυσμών της. Στις αρχές του 2010, το ΝΑΤΟ απέκτησε την πρώτη φάση μιας αρχικής ικανότητας για την προστασία των δυνάμεων της Συμμαχίας από τις απειλές των βαλλιστικών πυραύλων. 

Στη διάσκεψη κορυφής του ΝΑΤΟ τον Νοέμβριο του 2010 στη Λισαβόνα, οι ηγέτες του ΝΑΤΟ αποφάσισαν να αναπτύξουν την ικανότητα της βαλλιστικής πυραυλικής άμυνας (BMD) να επιτελέσει το βασικό της καθήκον συλλογικής άμυνας. Σε αυτό το τέλος, αποφάσισαν ότι το πεδίο των σημερινών δυνατοτήτων διοίκησης, ελέγχου και επικοινωνίας του τρέχοντος ενεργού στρώματος του Θεάτρου Βαλλιστικών Πυραύλων (ALTBMD) θα επεκταθεί πέρα ​​από την ικανότητα προστασίας των δυνάμεων ώστε να συμπεριληφθούν και οι ευρωπαϊκοί πληθυσμοί και έδαφος του ΝΑΤΟ. 

Στο πλαίσιο αυτό, η ευρωπαϊκή σταδιακή προσαρμοστική προσέγγιση των ΗΠΑ (EPAA) και άλλες πιθανές εθνικές συνεισφορές χαιρετίστηκαν ως πολύτιμη εθνική συνεισφορά στην αρχιτεκτονική άμυνας βαλλιστικού πυραυλικού πυραύλου του ΝΑΤΟ. 

Οι εργασίες του ΝΑΤΟ σχετικά με την BMD ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ως αντίδραση στη διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής και των συστημάτων παράδοσής τους, συμπεριλαμβανομένων των πυραύλων. Η αρχική εστίαση ήταν στην προστασία των αναπτυγμένων στρατευμάτων του ΝΑΤΟ (Θέατρο Αντιπυραυλικής Θάλασσας), αλλά οι εργασίες επεκτάθηκαν το 2002 για να συμπεριληφθούν οι εκτιμήσεις της προστασίας των πληθυσμιακών κέντρων και του εδάφους (Εδαφική Αντιπυραυλική Άμυνα). ΠΗΓΗ

Δημοσίευση σχολίου

Blogger