Εάν η γήρανση θεωρηθεί ως ασθένεια, τότε η θεραπεία είναι αθανασία.  

Η ιδέα είναι ότι όταν η γήρανση θεωρείται ως ασθένεια, μπορούμε επίσης να αναπτύξουμε μια θεραπεία για το θάνατο και να τροποποιήσουμε τον φυσικό κύκλο ζωής χάρη στην αντιστροφή της ηλικίας ή στη θεραπεία κατά της γήρανσης. Δημοσίευση σχολίου

Blogger