Αυτοί είναι οι ορισμοί του μυστηριώδους αεροσκάφους που ονομάζεται "Vimana", οι αρχαίες ιπτάμενες συσκευές που ήταν γνωστές στους ανθρώπους περίπου 6000 χρόνια πριν.

Τα μυστικά που έπρεπε να μάθουν οι πιλότοι του Vimana, όπως εξηγούνται από τα αρχαία κείμενα στην ιστοσελίδα knowisd.blogspot.com :


Those are the definitions of the mysterious aircraft called the “Vimana,” ancient flying devices that were known to humans around 6000 years ago.

Rahasyagnyodhikaaree. Sootra 2.“The pilot is one who knows the secrets.”
Bodhaananda: Scientists say that there are 32 secrets of the  working of the Vimana. A pilot should acquaint himself thoroughly with them before he can be deemed competent to handle the aeroplane.
Those secrets are given in “Rahasya-Lahari” and other works, by Lalla and other masters, and are described thus:
“The pilot should have had training in maantrica and taantrica, kritaka and antaraalaka, goodha or hidden, drishya and adrishya or seen and unseen, paroksha and aparoksha, contraction and expansion, changing shape, look frightening, look pleasing, become luminous or enveloped in darkness, deluge or pralaya, vimukha, taara, stun by thunderous din, jump, move zig-zag like serpent, chaapala, face all sides, hear distant sounds, take pictures, know enemy manoeuvres, know direction of enemy approach, stabdhaka or paralyse, and karshana or exercise magnetic pull.”
The secrets which every Vimana pilot must learn are explained by Siddhanaatha:
1.Maantrika; As prescribed in “Mantraadhikaara,” by invoking the mantras of Chhinnamasta, Bhairavee, Veginee, Siddhaamba, acquire the powers of ghutikaa, paadukaa, visible and invisible and other mantraas with potent herbs and efficacious oils,and Bhuvaneswaree Mantra which confers spiritual and mesmeric powers, to construct aeroplanes, which don’t break cannot be cut, cannot be burnt, and cannot be destroyed.
2.Taantrika: By acquiring Mahaamaaya, Shambara, and other taantric powers, to endow the plane with those powers.
3.Kritaka: By study of architects like Vishwakarma, Chhaayaaparusha, Mann, Maya and others, to construct aeroplanes of various patterns.
4.Antaraala: In the wind-swept atmospheric region of the sky, in the clash at the borders of mighty currents, an inadvertent plane is likely to be smashed to pieces. But by getting warned of the approach of such danger spots, the plane could be halted and steered withcare.
5.Goodha: As explained in ‘Vaayutatva-Prakarana’, by harnessing the powers, Yaasaa, Viyaasaa, Prayaasaa in the 8th atmospheric layer covering the earth, to attract the dark content of the solar ray, and use it to hide the Vimana from the enemy.
6.Drishya: By collision of the electric power and wind power in the atmosphere, a glow is created, whose reflection is to be caught in the Vishwa-Kriyaa-darapana or mirror at the front of the Vimana, and by its manipulation produce a Maaya-Vimana or camouflaged Vimana.
7.Adrishya: According to “Shaktitantra”, by means of the Vynarathya Vikarana and other powers in the heart centre of the solar mass, attract the force of the ethereal flow in the sky, and mingle it with the balaahaavikarana shakti in the aerial globe, producing thereby a white cover, which will make the Vimana invisible.
8.Paroksha: According to “Meghotpatthi-prakarana,” or the science of the birth of clouds, by entering the second of the summer cloud layers, and attracting the power therein with the shaktyaakarshana darpana or force-attraction mirror in the Vimana, and applying it to the parivesha or halo of the Vimana, a paralysing force is generated, and opposing Vimanas are paralysed and put out of action.
9.Aparoksha: According to ‘Shakti-tantra,’ by projection of the Rohinee beam of light, things in front of the Vimana are made visible.
10.Sankocha, or Contraction: As prescribed in the Yantraangopasamhaara section, when the Vimana is flying at speed with fully extended wings, and there is danger ahead, turning the 7th switch in the Vimana, its parts can be made to contract.
11.Vistrita: According to ‘Akaashatantra’, when the Vim ana is in the central air flood in the third and first regions of the sky, by turning the switch in the 11th section of plane, it becomes expanded suitably according to “Vaalmeeki Ganita.”
12.Viroopa Karana: As stated in “Dhooma Prakarana”, by producing the 32nd kind of smoke through the mechanism, and charging it with the light of the heat waves in the sky, and projecting it through the padmaka chakra tube to the bhyravee oil-smeared Vyroopya-darpana at the top of the Vimana, and whirling with 132nd type of speed, a very fierce and terrifying shape of the Vimana will emerge, causing utter fright to onlookers.
13.Roopaantara: As stated in “Tylaprakarana,” by preparing griddhrajihwaa, kumbhinee, and kaakajangha oils and anointing the distorting mirror in the Vimana with them, applying to it the 19th kind of smoker and charging with the kuntinee shakti in the Vimana, shapes like lion, tiger, rhinoceros, serpent, mountain, river will appear and amaze observers and confuse them.
14.Suroopa: By attracting the 13 kinds of Karaka force mentioned in “Karaka prakarana” applying snow-surcharged air and projecting it through the air conveying tube to the pushpinee-pinjula mirrors in the front right side of the Vimana, and focusing on it the suragha beam, a heavenly damsel bedecked with flowers and jewels will appear to onlookers of the Vimana.
15.Jyotirbhaava: As stated in “Amshubodhinee,” out of Samgnaana and other 16 digits of the solar glow, by attracting the 12th to the 16th digits and focusing them on the air force in the Mayookha section in the fourth pathway in the sky, and similarly by attracting the force of the etherial glow and mingling it with the glow in the 7th layer of air mass, and then by projecting both these forces through the 5 tubes in the Vimana onto the section of the guhaa-garbha mirror, a rich glow like the morning glow of the sun will be produced.
16.Tamomaya: As described in “Darpana Prakarana,” by means of the dark force mirror, capture the force of darkness, pass it through the Thamo-Yantra in the north-west side of the Vimana, and by turning a switch produce at noon-day the utter darkness of the nightof the new-moon.
17.Pralaya: As described in the magic book of destruction, attract the 5 kinds of smoke through the tube of the contracting machine in the front part of the Vimana, and merge it in the cloud-smoke mentioned in “Shadgarbha Viveka”, and pushing it by electric force through the five-limbed aerial tube, destroy everything as in a cataclysm.
18.Vimukha: As mentioned in “Rig-hridaya”, by projecting the force of Kubera, Vimukha and Vyshawaanara poison powder through the third tube of the roudree mirror andturning the switch of the air mechanism, produce insensibility and coma.
19.Taara: By mixing with etherial force 10 parts of air forte, 7 parts of water force, and 16 parts of solar glow, and projecting it by means of the star-faced mirror through the frontal tube of the Vimana; the appearance of a star-spangled sky is created.
20.Mahaashabda Vimohana: By concentrating the air force in the seven tubes of the Vimana, and turning the switch, produce, as stated in “Shabda prakaash ikaa” a crescendo of thunderous din, which stuns people, and makes them quake with fear and become insensible.
21.Langhana: As stated in “Vaayu tattva prakarana” When crossing from one air stream into another, the Vimana faces the baadaba glow of the sun and catches fire. In order to prevent that, the electric force and air force in the Vimana should be conjoined and centred in the life-centre of the Vimana, and by turning the switch, the Vimana will leap into safety.
22.Saarpa-Gamana: By attracting the dandavaktra and other seven forces of air, and joining with solar rays, passing it through the zig-zagging centre of the Vimana, and turning the switch, the Vimana will have a zigzagging motion like a serpent.
23.Chaapala: On sighting an enemy plane, by turning the switch in the force centre in the middle section of the Vimana, a 4087 revolutions an hour atmospheric wave speed will be generated, and shake up the enemy plane.
24.Sarvatomukha: When a formation of enemy planes comes to attack one’s Vimana, by turning the switch at the crown of the Vimana, make it revolve with agility and face all sides.
25.Parashabda Graahaka: As explained in “Sowdaaminee kalaa” or science of electronics, by means of the sound capturing yantra in the Vimana, to hear the talks and sounds in enemy planes flying in the sky.
26.Roopaakarshana: By means of the photographic yantra in the Vimana to obtain a television view of things inside an enemy plane.
27.Kriyaagrahana: By turning the key at the bottom of the Vimana, a white cloth is made to appear. By electrifying the three acids in the north-east part of the Vimana, and subjecting them to the 7 kinds of solar rays, and passing the resultant force into the tube of the Thrisheersha mirror and making the cloth screen face the mirror, and switching on the upper key, all the activities going on down below on the ground, will be projected on the screen.
28.Dikpradarshana: Turning the key at the front of the Vimana the dishaampati yantra will show the direction from which the enemy plane is approaching.
29.Aakaashaakaara: According to “Aakaasha-tantra”, by mixing black mica solution with neem and bhoonaaga decoctions and smearing the solution on the outer body of the Vimana made of mica plates, and exposing to solar rays, the plane will look like the sky and become indistinguishable.
30.Jalada roopa: Mixing pomegranate juice, bilva or bael oil, copper-salt, kitchen smoke,granthika or gugul liquid, mustard powder , and fish scale decoctions, and adding sea-shell and rock-salt powder, and collecting smoke of the same solution and spreading it with solar heat enveloping the cover, the Vimana will have the appearance of a cloud.
31.Stabdhaka: By projecting apasmaara poison-fume smoke through the tube on the north side on the Vimana, and discharging it with stambhana-yantra, people in enemy planes will be made unconscious.
32.Karshana: When enemy planes come in strength to destroy one’s Vimana, by setting aflame the Jwaalinee shakit in the Vyshwaanara-naala or pipe located at the navel of the plane, and switching the keys of the two wheels to 87 degrees of heat, the burning shaktiwill envelope the enemy plane and destroy it.
These are the 32 rahasyaas or secrets which should be known by pilots according to Siddhanaatha.


Δημοσίευση σχολίου

Blogger