Γράφει ο Νικ. Αλ. Αργυρίου *

Τίποτα δεν είναι κενό όταν μέσα του μπορούν να εκδηλωθούν τα πάντα. Αυτό που νομίζουμε κενό τελικά δεν είναι. Αν κοιτάξουμε τον ουρανό δεν είναι αυτό που βλέπουμε, αλλά μια πλήρη παρουσία φαινομένων που αλλάζει συνεχώς.
Ο Ιησούς Χριστός έλεγε :
".... Αν ο σπόρος σίτου δεν πέσει στη γη και δεν πεθάνει δεν μπορεί να φέρει καρπούς...."

Όπως ο σπόρος που βυθίζεται στη γη γίνεται το αίτιο για να γεννηθεί ένα φυτό. Έτσι και το αίτιο πεθαίνει, όταν εκδηλωθεί το φαινόμενο που το δημιούργησε. Στο προηγούμενο παράδειγμα μόλις εμφανιστεί το φυτό ο σπόρος πεθαίνει, το χώμα είναι το σημείο επαφής με το σπόρο. Είναι αναγκαίο να υπάρχει σημείο επαφής μεταξύ αιτίου και φαινομένου. Απλά το νερό και ο ήλιος είναι βοηθητικοί παράγοντες.

Ίδιοι νόμοι ισχύουν και στο δια-λογισμό:

Το κενό συμβολικά είναι ο νους.

Ο σπόρος είναι συμβολικά ο λογισμός εντός του νου, που διαδοχικά εμφανίζονται τα λουλούδια του εντός του νου.

Απαραίτητοι βοηθητικοί παράγοντες είναι το νερό και οι λίθοι, που με την ανάλογη χρήση τους βοηθούν στην αλληλουχία των φαινομένων στον δια-λογισμό.

Τίποτα από τα φαινόμενα δεν έχει δική του υπόσταση, αλλά είναι το αίτιο για να δημιουργήσει το επόμενο φαινόμενο.

Η εκ της Αρχής Δύναμη κινεί μέσω της Αγάπης τα πάντα σε μια ατέρμονη αλληλουχία φαινομένων.....

*(Απόσπασμα από το βιβλίο μου : "Ο Κόκκινος κυνηγός" )

Δημοσίευση σχολίου

Blogger