Επισκόπηση εικόνων που ελήφθησαν από τη NASA την 1η Απριλίου 2019: SOHO STEREO, LASCO C2, LASCO C3 και άλλα όργανα για την παρακολούθηση του ηλιακού μας συστήματος. 
Μπορείτε να δείτε στο βίντεο τους διαφορετικούς τύπους αντικειμένων αγνώστου ταυτότητος που δεν έχουν αναγνωριστεί. Τα αντικείμενα έχουν διαφορετικά σχήματα, μεγέθη και, βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία  στον Ήλιο. 


Δημοσίευση σχολίου

Blogger