Με τον καινούργιο νόμο μπορεί οποιοσδήποτε υπήκοος τρίτης χώρας, λόγω βάσιμου φόβου δίωξης λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, πολιτικών πεποιθήσεων ή συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, να λαμβάνει τα προνόμια του ελληνικού κράτους, τόσο αυτός , όσο και όλο του το σόι...

Έτσι σύμφωνα με Ν. 4636/ 2019-ΦΕΚ 169/Α/1-11-19: Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις, ως  «πρόσφυγας» ορίζεται : "... ε) «πρόσφυγας» είναι ο υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος, συνεπεία βάσιμου φόβου δίωξης λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, πολιτικών πεποιθήσεων ή συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, βρίσκεται εκτός της χώρας της ιθαγένειάς του και δεν μπορεί ή λόγω του φόβου αυτού δεν επιθυμεί να θέσει εαυτόν υπό την προστασία της εν λόγω χώρας ή ο ανιθαγενής ο οποίος, βρισκόμενος εκτός της χώρας της προηγούμενης συνήθους
διαμονής του για τους ίδιους προαναφερθέντες λόγους,
δεν μπορεί ή λόγω του φόβου αυτού δεν επιθυμεί να
επιστρέψει σε αυτήν και στον οποίο δεν έχει εφαρμογή
το άρθρο 12,
στ) «καθεστώς πρόσφυγα» είναι η αναγνώριση από
την αρμόδια ελληνική αρχή ενός υπηκόου τρίτης χώρας
ή ανιθαγενούς ως πρόσφυγα,
ζ) «πρόσωπο που δικαιούται επικουρική προστασία»
είναι, με την επιφύλαξη του άρθρου 17, ο υπήκοος τρίτης
χώρας ή ο ανιθαγενής που δεν πληροί τις προϋποθέσεις
για να αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας αλλά στο πρόσωπο
του συντρέχουν ουσιώδεις λόγοι από τους οποίους προκύπτει ότι αν επιστρέψει στη χώρα της καταγωγής του ή,
στην περίπτωση ανιθαγενούς, στη χώρα της προηγούμενης συνήθους διαμονής του, κινδυνεύει να υποστεί
σοβαρή βλάβη κατά την έννοια του άρθρου 15 και που
δεν μπορεί ή λόγω του κινδύνου αυτού δεν επιθυμεί να
θέσει εαυτόν υπό την προστασία της εν λόγω χώρας,
η) «καθεστώς επικουρικής προστασίας» είναι η αναγνώριση από την αρμόδια ελληνική αρχή ενός υπηκόου
τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς ως δικαιούχου επικουρικής
προστασίας,
θ) «μέλη της οικογένειας» του δικαιούχου διεθνούς
προστασίας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά βρίσκονται
στην Ελληνική Επικράτεια σε σχέση με την αίτηση διεθνούς προστασίας και εφόσον η οικογένεια υπήρχε ήδη
στη χώρα καταγωγής θεωρούνται:
αα. Ο σύζυγος ή ο εκτός γάμου σύντροφός του, με τον
οποίο διατηρεί σταθερή σχέση δεόντως αποδεδειγμένη.
ββ. Τα ανήλικα άγαμα τέκνα του, ανεξαρτήτως αν γεννήθηκαν σε γάμο ή εκτός γάμου των γονέων τους ή είναι
υιοθετημένα.
γγ. Ο πατέρας ή η μητέρα ή άλλος ενήλικος που ασκεί
την επιμέλεια του αιτούντος, σύμφωνα με το Ελληνικό
Δίκαιο, εάν ο εν λόγω αιτών είναι ανήλικος.
δδ. Τα ενήλικα άγαμα τέκνα που πάσχουν από πνευματική ή σωματική αναπηρία και δεν δύνανται να υποβάλουν αυτοτελώς αίτηση,
ι)«ασυνόδευτος ανήλικος» είναι ο ανήλικος, ο οποίος
φθάνει στην Ελλάδα χωρίς να συνοδεύεται από πρόσωπο που ασκεί, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, τη γονική
του μέριμνα ή την επιμέλειά του ή από ενήλικο συγγενή
που ασκεί στην πράξη τη φροντίδα του και για όσο χρόνο η άσκηση των καθηκόντων αυτών δεν έχει ανατεθεί
σε κάποιο άλλο πρόσωπο σύμφωνα με τον νόμο. Στον
ορισμό αυτόν περιλαμβάνεται και ο ανήλικος που παύει
να συνοδεύεται μετά την είσοδό του στην Ελλάδα,
ια) «χώρα καταγωγής» είναι η χώρα της ιθαγένειας ή,
για τους ανιθαγενείς, η χώρα της προηγούμενης συνήθους διαμονής τους,
ιβ) «Άδεια διαμονής» είναι κάθε άδεια, η οποία εκδίδεται από τις Ελληνικές Αρχές, σύμφωνα με τον τύπο που
προβλέπει η ελληνική νομοθεσία και η οποία επιτρέπει
σε υπήκοο τρίτης χώρας ή σε ανιθαγενή τη διαμονή του
στην Ελληνική Επικράτεια,
ιγ) «Αρμόδιες αρχές παραλαβής της αίτησης διεθνούς προστασίας» ή «αρμόδιες αρχές παραλαβής», «αρμόδι ες αρχές εξέτασης της αίτησης παροχής διεθνούς προστασίας» ή «αρμόδιες αρχές εξέτασης», «αποφαινόμενη αρχή» και «αρμόδιες αρχές απόφασης» είναι οι αρμόδιες αρχές, όπως αυτές ορίζονται στο Μέρος Τρίτο του παρόντος...."


ΙΔΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΕΔΩ

Tο iokh.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish δεν θα δημοσιεύονται ενώ το iokh.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δημοσίευση σχολίου

Blogger