ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ

ΤΟΥ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥΗ Τουρκία, μετά την αποτυχία της να πείσει ότι οι νήσοι δεν
πρέπει να έχουν δικοί τους Α.Ο.Ζ. και μετά την τελική
διαμόρφωση των διατάξεων της «Σύμβασης των Ηνωμένων
Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας 1982 – United Nations
Convention on the Law of the Sea – UNCLOS 1982», η οποία
από τον ΟΗΕ τέθηκε σε ισχύ στις 16-11-1994, από την Ελλάδα
στις 23-6-1995 (Ν. 2321/1995) και από την Ε.Ε στις 10-12-1998
(Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 179 /1998 ) μη έχοντας
επικυρώσει τη Σύμβαση, για να διεκδικεί στο Αιγαίο και στην
Ανατολική Μεσόγειο, κατά καιρούς «κατασκευάζει» ή
«ανασύρει» διάφορες θεωρίες, όπως τη «Θεωρία των Ειδικών
Περιστάσεων και της μειωμένης επήρειας». Η «Θεωρία της
μειωμένης επήρειας», υπάρχει στη διεθνή νομική
βιβλιογραφία, αλλά αφορά τον καθορισμό των Ζωνών του
΄΄Δικαίου της Θάλασσας΄΄ για απομονωμένα νησιά που
βρίσκονται μακριά από το σώμα του κυρίαρχου κράτους, χωρίς
οποιαδήποτε γεωγραφική συνάφεια με αυτό.

Σύμφωνα με τη «Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο
της Θάλασσας» (άρθρα 55 – 75), με την οποία και
θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΝΗ (Α.Ο.Ζ) αυτή περιλαμβάνει το θαλάσσιο
βυθό, το υπέδαφός και την επιφάνεια του, που εκτείνεται
πέραν των χωρικών υδάτων μέχρι, δυνητικά, την απόσταση

των 200 ναυτικών μιλίων. Στην Α.Ο.Ζ, το κράτος δεν ασκεί
πλήρη κυριαρχία (όλες τις αρμοδιότητες του κράτους) αλλά
ειδικά κυριαρχικά δικαιώματα (έρευνα, εκμετάλλευση
φυσικών πόρων, εγκατάσταση τεχνικών υπερθαλασσίων
εξεδρών, κ.α) που καλύπτουν όλους του φυσικούς πόρους,
ζωντανούς και μη. ΑΟΖ έχουν, τα νησιά, οι νησίδες και οι
βραχονησίδες, μόνο εφόσον μπορούν να συντηρήσουν
ανθρώπινη διαβίωση ή δική τους οικονομική ζωή.
Η Ελλάς, υπό την απειλή του Casus Bell της Τουρκίας και
ακολουθώντας κατευναστική πολιτική, αδυνατεί και φοβάται
να εφαρμόσει το Διεθνές Δίκαιο της Θαλάσσης και έτσι έχει
αναστείλει χρόνια τώρα την μονομερή επέκταση της
αιγιαλίτιδας ζώνης στα 12 ν.μ., την ανακήρυξη και οριοθέτηση
της Α.Ο.Ζ. με την Κυπριακή Δημοκρατία και το τραγικότερο ως
απειλούμενη χώρα, αντί τόσα χρόνια, να προσπαθεί να
ενισχυθεί, στρατηγικά, οικονομικά και στρατιωτικά έναντι της
Τουρκίας και να ασκήσει τα δικαιώματα της σε μελλοντικό
χρόνο, εγκληματικά έπραξε το αντίθετο, αφήνοντας και
σιγοντάροντας την Τουρκία να αυξήσει την υπεροχή της σε όλα
τα σημαντικά επίπεδα, όπως, στρατηγικά, δημογραφικά,
βιομηχανικά, τουριστικά, οικονομικά και στρατιωτικά.

Έτσι, σήμερα, έχουμε την Τουρκία του Ερντογάν:

1. Η Τουρκία να έχει ΄΄όρκο΄΄ και Στρατηγικό όραμα.

2. Η Τουρκία να έχει διαπράξει γενοκτονίες λαών.

3. Η Τουρκία να έχει εισβάλει, κατέχει και εκτουρκίσει μεγάλο
μέρος της Κύπρου, του Ιράκ και της Συρίας.

4. Η Τουρκία να έχει καταστεί μεγάλη Τουριστική χώρα.

5. Η Τουρκία να έχει καταστεί μεγάλη οικονομική και
βιομηχανική χώρα.

6. Η Τουρκία να έχει καταστεί μεγάλη στρατιωτική δύναμη.

7. Η Τουρκία να έχει εξαπολύσει σε βάρος μας υβριδικό
πόλεμο (προπαγανδιστικό, πολιτιστικό, μεταναστευτικό,
ψυχολογικό, γεωγραφικό κ.α.).

8. Η Τουρκία να έχει καταστεί κράτος των 83 εκατομμυρίων και
οδεύει ολοταχώς για 100.

9. Η Τουρκία να έχει Ανακηρύξει ΑΟΖ και ΄΄Γαλάζια Πατρίδα΄΄,
μέχρι το 25ο Μεσημβρινό δυτικά και 33ο παράλληλο νότια.

10. Η Τουρκία να έχει Οριοθετήσει ΑΟΖ με όλα τα Κράτη στον
Εύξεινο πόντο και με την ΛΙΒΎΗ στη Μεσόγειο.

11. Από εκεί που αμφισβητούσε τα πλήρη κυριαρχικά
δικαιώματα τώρα αμφισβητεί ακόμα και την κυριαρχία των
Νοτίων Σποράδων-νήσων του Συμπλέγματος του
Καστελλορίζου.

Μέσα στα κρίσιμα και αποφασιστικά χρόνια που βιώνουμε,
είναι ανάγκη, είναι χρέος να προετοιμασθούμε, Στρατηγικά,
οικονομικά και αμυντικά για την προάσπιση της Εθνικής
Αξιοπρέπειας, Κυριαρχίας και Κυριαρχικών δικαιωμάτων, των
Νοτίων Σποράδων-νήσων του Συμπλέγματος του
Καστελλορίζου, ΤΩΡΑ, άλλως θα τα χάσουμε.

Έτσι, σήμερα, στρατηγικά και οικονομικά είναι αναγκαία:

-Καθιέρωση εβδομαδιαίας Ακτοπλοϊκής Γραμμής από Λιμάνι
Λαυρίου- για Ρόδο-Καστελλόριζο-Λεμεσσός- Άγιοι Τόποι και
επιστροφή.

-Καθιέρωση εβδομαδιαίας Ακτοπλοϊκής Γραμμής από Λιμάνι
Λαυρίου- για Ρόδο-Καστελλόριζο- Πόλη της Χρυσοχούς- Χαλέπι
(Συρίας) και επιστροφή.

- Μετεγκατάσταση της Σχολής των λιμενοφυλάκων στη νήσο
Στρογγύλη, για να της προσδώσει ζωή και πλήρη Εθνικά
κυριαρχικά δικαιώματα .

-Ίδρυση Σχολής εμπορικού Ναυτικού στη νήσο Μεγίστη.

-Παροχή κινήτρων σε Καστελλοριζιώτες, που έχουν
αποδημήσει προς το εσωτερικό και εξωτερικό της χώρας ή και
σε άλλους Έλληνες να κατοικήσουν και προσδώσουν
οικονομική ζωή στη Στρογγύλη και νήσο Ρώ. Υπόψη ότι η
Μεγίστη πριν από εκατό χρόνια είχε 16-17.000 κατοίκους και
μεγάλο εμπορικό στόλο.

-Για να έχει η Ελλάς πολλές, μα πολλές πιθανότητες να
καταφέρει μια νίκη, θα πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλα
και να προβάλει, την πλήρη επήρεια των κυριαρχικών της
δικαιωμάτων στο θαλάσσιο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου,
μεταξύ Ρόδου και Κύπρου, ως συνέπεια του συνολικού
νησιωτικού συμπλέγματος του Καστελλόριζου, δηλ. συστάδας
τουλάχιστον δύο(2) κατοικημένων νήσων και νησίδων, έτσι
ώστε να εξασφαλίζουν πλήρη επήρεια κυριαρχικών
δικαιωμάτων. Αντί της προδοτικής πολιτικής, που έχουν
καταστήσει τόσα χρόνια, επί της ουσίας ακατοίκητες πλέον τις
Νήσους Στρογγύλη και Ρώ, για να μην δυνάμεθα να
προβάλουμε και υπερασπισθούμε τις νήσους αυτές ως
σύμπλεγμα, άλλα μεμονωμένους και απόμακρες, προκειμένου
να ηττηθούμε σε μια διαπραγμάτευση ή σε ένα διαιτητικό
όργανο.

Έτσι, σήμερα, Στρατηγικά και Στρατιωτικά είναι αναγκαία
επίσης:

i) Η Ελλάς έναντι της Τουρκίας, υπολείπεται κατά πολύ
αριθμητικά. Η Τουρκία έχει τον δεύτερο αριθμητικά στρατό
στο ΝΑΤΟ, με δυνατότητα να επιστρατεύσει 3-4 εκατομμύρια.
Την αδυναμία μας αυτή θα πρέπει να την καλύψουμε πέραν
της ποιότητας, με την καλύτερη εκπαίδευση, οργάνωση και τη
πολλαπλή χορογραφική ανακατανομή δυνάμεων, έτσι ώστε η
Τουρκία και άλλοι εχθροί μας, να νοιώθουν την δύναμή μας.
Μετατόπιση λοιπόν της όλης στρατιωτικής διάταξης
Νοτιοανατολικά, προκειμένου η Χώρα μας να υπερασπίσει τα
γεωπολιτικά της συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο, στο
Σύμπλεγμα και τη Κύπρο

ii) Να ενισχυθούν άμεσα και περαιτέρω οι υποδομές του
ναυστάθμου στο Κυριαμάδι - Σητείας- Κρήτης- Στο Κέντρο Αν.
Μεσογείου και πραγματιποιηθεί μεταστάθμευση μέρους των
μονάδων κρούσης του στόλου, στο κέντρο του θεάτρου του
πολέμου, πλησίον Κύπρου, αγωγού East Meant, οριοθετούσας
ΑΟΖ Τουρκίας –Λιβύης και του νησιώτικου συμπλέγματος του
Καστελλόριζου, όπου πιθανότατα θα κτυπήσει η Τουρκία.

iii) -Συγκρότηση Ταξιαρχίας Αλεξιπτωτιστών, με τρις μοίρες, σε
Λάρισα, Ασπρόπυργο, Καστέλι-Κρήτης, με δυνατότητα άμεσης
συγκρότησης άλλων τριών εφεδρικών μοιρών.

-Πέραν της 71ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας Β. Ελλάδος
να συγκροτηθεί άμεσα και μια άλλη πλήρη και ετοιμοπόλεμη
Ταξιαρχία στο Καστέλι –Κρήτης, προκειμένου να επεμβαίνει

και ενισχύει τάχιστα στο Ν. Αιγαίο, Καστελλόριζο-Στρογγύλη
και Κύπρο.

- Συγκρότηση τριών Ταξιαρχιών Πεζοναυτών: Του Β. Αιγαίου με
έδρα τον Βόλο-΄΄Αργοναυτικής εκστρατείας΄΄ με μία μοίρα της
στη Μύρινα-Λήμνου, του Κ. Αιγαίου με έδρα την Αυλίδα-
΄΄Τρωικής εκστρατείας΄΄ με μία μοίρα της στις Τρεις Μπούκες
της Σκύρου και του Ν. Αιγαίου με έδρα τη Σύρο-΄΄Εκστρατείας
του Κίμωνα΄΄, με μία μοίρα της στο Κυριαμάδι - Σητείας-
Κρήτης, προκειμένου να έχει ταχύτερη και πολλαπλή
πρόσβαση στο Νησιωτικό Σύμπλεγμα του Καστελλόριζου και
στη Κύπρο.

-Εγκατάσταση στις Ακτές της Ανατολικής Κρήτης Καρπάθου και
Ρόδου, μεγάλων δυνατοτήτων RADAR και Βαλλιστικών
πυραύλων εδάφους-θαλάσσης, εδάφους- αέρος και εδάφους-
εδάφους, έτσι ώστε να ΄΄κλειδώσει΄΄, το υπογάστριο της
Τουρκίας σε Ανατολική Μεσόγειο και νότια Μικρά Ασία.

-Δημιουργία τεσσάρων ισχυρών βάσεων, Αεροπορίας Στρατού,
εκ των οποίων η μία στο Καστέλι-Κρήτης με επαρκεί επιθετικά
και μεταγωγικά, αέρος μέσα.

Το μυστικό της ελληνικής επιτυχημένης αντίδρασης στις Νότιες
Σποράδες-Σύμπλεγμα, έγκειται στη δυνατότητα απόκρουσης
της επίθεσης εν τη γενέσει της και στη διατήρηση του ελέγχου
τουλάχιστον των νήσων Μεγίστης και Στρογγύλης, για 24ώρες.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού η ελληνική πλευρά θα
πρέπει να μεριμνήσει για:

-Την ενίσχυση της τοπικής άμυνας, με την συγκρότηση μικτού
τάγματος (πεζικού- πυροβολικού-μηχανικού) και την διασπορά
του στις τρις νήσους του Συμπλέγματος (Μεγίστη, Στρογγύλη
και Ρώ). Ο εξοπλισμός αυτού και με αυτοκινούμενα Α/Α
Πυροβόλα και Πυραύλους-Βλήματα εδάφους- εδάφους
βεληνεκούς 10 χιλ., φλογοβόλα όπλα, αντι-ελικοπτερικές
νάρκες κ.ά., έτσι ώστε να δύναται να βάλει αποτελεσματικά,
κατά εναερίων στόχων και στις απέναντι ακτές.

-Εγκατάσταση δικτύου εγκαίρου προειδοποιήσεως-αισθητήρες
και παρακολούθησης απέναντι ακτών (έμψυχου προσωπικού
και τεχνικών μέσων). Η εγκατάσταση και η χρήση συστημάτων
mini UAV και δύο οχημάτων VBL στη Μεγίστη, εξοπλισμένων
με αισθητήρες ημέρας και νυκτός θα συνέβαλε στην
πληρέστερη κάλυψη και των άλλων νήσων. με ταυτόχρονη
διάνοιξη επιλεγμένων στρατηγικών διόδων. Τέλος η
εγκατάσταση συστημάτων υποκλοπών τηλεπικοινωνιών και
ηλεκτρονικομαγνητικών εκπομπών κρίνονται απαραίτητα για
την αποφυγή του αιφνιδιασμού.

-Ενίσχυση και αναδιάταξη της ΜΑΚ Δωδεκανήσου, με μόνιμη
εγκατάσταση ενός λόχου αυτής στις νήσους του
Συμπλέγματος, με επαρκή και υποστρατηγικό εξοπλισμό και
ταχύπλοα εξοπλισμένα μέσα.

-Κατασκευή μικρού εναλλακτικού λιμενίσκου νοτιοδυτικά της
Μεγίστης, για δυνατότητα ανεφοδιασμού της νήσου.

-Κατασκευή υπόγειων κρησφύγετων με επαρκή διακτύνωση σε
ευπαθείς στόχους (αεροδρόμιο, υδατοδεξαμενές, σταθμούς
ηλεκτροδότησης, λιμένες κ.ά.), απόκρυψης προσωπικού και
οπλισμού στα τρία μεγαλύτερα νησιά.

Η συνεχή παρουσία και περιπολία στη περιοχή, ενός
υποβρυχίου, μιας πυραυλακάτου και ανοικτά μιας φρεγάτας,

Με την αξιοποίηση των μέσων αυτών οι Τούρκοι θα έχαναν το
τακτικό πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού, αφού η φρουρά θα
μπορούσε να αντιμετωπίσει, οποιαδήποτε αιφνιδιαστική
κίνηση και τα πλωτά μέσα δεν θα χρειαζόταν να ταξιδέψουν
από τη Ρόδο-γεγονός που δεν θα είναι εφικτό υπό συνθήκες
θερμού επεισοδίου ή πολέμου- αλλά θα βρίσκονταν είτε στη
Μεγίστη είτε στα άλλα δυο νησιά και θα δύνανται να
αντισταθούν επαρκώς για ένα 24ωρο τουλάχιστον. Χρονικό
διάστημα κρίσιμο για την κατάπαυση του πυρός ή τον
ανεφοδιασμό των νήσων. Διότι όλα θα κριθούν από την
δυνατότητα ανάσχεσης της τουρκικής επίθεσης τις πρώτες
ώρες εκδήλωσης και ιδίως των πρώτων 2 ωρών.

Όταν μάλιστα το Σύμπλεγμα του Καστελλοριζού μετά
βεβαιότητας θεωρείται ο υπ΄ αριθμόν Νο 1 στόχος της
αναθεωρητικής στρατηγικής τα Τουρκίας, είναι έγκλημα

εσχάτης προδοσίας, να μην παράσχουμε ως έθνος την
απαιτουμένη ως άνω αμυντική του υπεράσπιση.


7-1-2020

ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ
ΑΝΩΤ. ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ έ.α.

Tο iokh.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish δεν θα δημοσιεύονται ενώ το iokh.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δημοσίευση σχολίου

Blogger