Πράγματι τις τελευταίες μέρες ποιος είδε τον Μεταξά και δεν το φοβήθηκε, όπου δημόσια μέσα από τις σελίδες στο  facebook έχει αναφέρει επί λέξει πως: 

Τα πονηρά μυαλά των «ελληνικών hoaxes»,ψοφάνε για μηνύσεις!!! Θα τους κάνω τη χάρη λοιπόν και θα μαζέψουν μπόλικες!!!!. 
Αλλά ας δούμε  μεταξύ των άλλων τα παρακάτω γραφόμενά του :  

Τα (ανθ)ελληνικά hoaxes, έχοντας αναλάβει τη δουλειά του «γραφείου τύπου» της Κουλοκυβέρνησης, είχε δηλώσει ως «hoax» το άρθρο μου για το πώς μπορούμε να αποφύγουμε αλλά ακόμα και να διαγράψουμε τα κορονοπρόστιμα. Να γιατί η ανάρτησή μου για αναίρεση των... κορονοπροστίμων ΔΕΝ είναι hoax:

Στην ανάρτησή μου αναφέρομαι σε Άρθρα του ελληνικού Συντάγματος που καταπατά η «καραντίνα». Ας τα δούμε ένα ένα:


Άρθρο 1 §3:

Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα.

Αυτό το άρθρο παραπέμπει αυτόματα στα υπόλοιπα άρθρα του Συντάγματος, με τον ορισμό «όπως ορίζει το Σύνταγμα». Δηλαδή, είναι σε άμεση συνάρτηση με τα Άρθρα που θα δούμε παρακάτω. Για να γίνει κατανοητό, κάθε παραβίαση οποιουδήποτε Άρθρου του Συντάγματος, αυτόματα συνεπάγεται και την παραβίαση του 1§3.


Άρθρο 4 §1 & 2:

1. Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.
2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Από τη στιγμή που εμφανίστηκαν αυτά τα μέτρα, βλέπουμε κατ' ευθείαν διακρίσεις μεταξύ των Ελλήνων:

1. Οι δημοσιογράφοι έχουν το ελεύθερο να κινούνται όπου θέλουν ένεκεν της δημοσιογραφικής τους ιδιότητας
2. Οι βουλευτές κι οι υπουργοί μετακινούνται όπου κι όποτε θέλουν, ένεκεν της πολιτικής τους ιδιότητας
3. Ενώ σε όλους τους Έλληνες απαγορεύτηκε η μετακίνηση στην επαρχία, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε τις διακοπές της στην Ορεστιάδα.

Συνεπώς, μέσω των κορονονόμων κάποιοι έχουν ειδικά προνόμια έναντι άλλων.


Άρθρο 5 §4 + ερμηνευτική δήλωση:

4. Απαγορεύονται ατομικά διοικητικά μέτρα που περιορίζουν σε οποιονδήποτε Έλληνα την ελεύθερη κίνηση ή εγκατάσταση στη Χώρα, καθώς και την ελεύθερη έξοδο και είσοδο σ’ αυτήν. Τέτοιου περιεχομένου περιοριστικά μέτρα είναι δυνατόν να επιβληθούν μόνο ως παρεπόμενη ποινή με απόφαση ποινικού δικαστηρίου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανάγκης και μόνο για την πρόληψη αξιόποινων πράξεων, όπως νόμος ορίζει.

Eρμηνευτική δήλωση: Στην απαγόρευση της παραγράφου 4 δεν περιλαμβάνεται η απαγόρευση της εξόδου με πράξη του εισαγγελέα, εξαιτίας ποινικής δίωξης, ούτε η λήψη μέτρων που επιβάλλονται για την προστασία της δημόσιας υγείας ή της υγείας ασθενών, όπως νόμος ορίζει.


Τόσο η συγκεκριμένη παράγραφος όσο και η ερμηνευτική περί αυτής δήλωση, ξεκαθαρίζουν σαφώς ότι περιοριστικά μέτρα (καραντίνα) επιβάλλεται να ληφθούν στους ασθενείς και μόνον σ' αυτούς. Αντί αυτού όμως, η «κυβέρνηση» στιγμάτισε αντισυνταγματικά μία ολόκληρη χώρα και παράνομα έθεσε σε καραντίνα τους υγιείς πολίτες.


Άρθρο 11

1. Oι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να συνέρχονται ήσυχα και χωρίς όπλα.
2. Mόνο στις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις μπορεί να παρίσταται η αστυνομία. Oι υπαίθριες συναθροίσεις μπορούν να απαγορευτούν με αιτιολογημένη απόφαση της αστυνομικής αρχής, γενικά, αν εξαιτίας τους επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, σε ορισμένη δε περιοχή, αν απειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, όπως νόμος ορίζει.

Όπως γίνεται σαφές, παραβιάζονται ΚΑΙ οι δύο παράγραφοι του εν λόγω Άρθρου. Καθώς -κατά παράβαση του Άρθρου 5§4- οι υγιείς πολίτες έχουν τεθεί σε καραντίνα, αυτόματα παραβιάζονται και τα παραπάνω.


Άρθρο 13§1

1. Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβίαστη. Η απόλαυση των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων δεν εξαρτάται από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις καθενός.

Το κλείσιμο των εκκλησιών και η απαγόρευση του εκκλησιασμού, αποτελούν κατάφωρη παραβίαση της εν λόγω παραγράφου του παρόντος Άρθρου.


Άρθρο 20§1

1. Kαθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σ' αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα ή συμφέροντά του, όπως νόμος ορίζει.

Όλα όσα έχουν συμβεί στη Χώρα μας, στερούν τους Έλληνες από την άσκηση του δικαιώματος που ορίζει η παρούσα παράγραφος, αφ' ου τα δικαστήρια είναι κλειστά. Επίσης, η επιβολή των μέτρων έγινε επιτακτική, χωρίς να δοθεί σε κανέναν το δικαίωμα να προσφύγει στη δικαιοσύνη ως αντίλογος.


Άρθρο 22 § 1, 2 & 4

1. H εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Kράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού.
Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας.
2. Mε νόμο καθορίζονται οι γενικοί όροι εργασίας, που συμπληρώνονται από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας συναπτόμενες με ελεύθερες διαπραγματεύσεις και, αν αυτές αποτύχουν, με τους κανόνες που θέτει η διαιτησία.

4. Oποιαδήποτε μορφή αναγκαστικής εργασίας απαγορεύεται.


Το κλείσιμο του συνόλου των καταστημάτων στερεί αυτά τα δικαιώματα από τους εργαζόμενους. Ταυτόχρονα, η επιλογή για εργασία κατά το ήμισυ (μισό μήνα με μισό μισθό) που εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια της καραντίνας, στερεί το δικαίωμα των υπαλλήλων από την «ηθική και υλική εξύψωση», ενώ ταυτόχρονα, και οι δυο αυτές κινήσεις της κυβέρνησης, παραβιάζουν κατάφωρα τις συμβάσεις εργασίας.


Άρθρο 25 §1 & 2

1. Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Oι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας.
2. H αναγνώριση και η προστασία των θεμελιωδών και απαράγραπτων δικαιωμάτων του ανθρώπου από την Πολιτεία αποβλέπει στην πραγμάτωση της κοινωνικής προόδου μέσα σε ελευθερία και δικαιοσύνη.

Κάθε έννοια δικαιοσύνης, αρχής αναλογικότητας καταλύεται. Τα όργανα του κράτους δε, στερούν από τους πολίτες αυτά τους τα δικαιώματα. Το αυτό ισχύει και για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως αυτά ορίζονται από το Σύνταγμα.


Άρθρο 48§1

1. Σε περίπτωση πολέμου, επιστράτευσης εξαιτίας εξωτερικών κινδύνων ή άμεσης απειλής της εθνικής ασφάλειας, καθώς και αν εκδηλωθεί ένοπλο κίνημα για την ανατροπή του δημοκρατικού πολιτεύματος, η Bουλή, με απόφασή της, που λαμβάνεται ύστερα από πρόταση της Kυβέρνησης, θέτει σε εφαρμογή, σε ολόκληρη την Eπικράτεια ή σε τμήμα της, το νόμο για την κατάσταση πολιορκίας, συνιστά εξαιρετικά δικαστήρια και αναστέλλει την ισχύ του συνόλου ή μέρους των διατάξεων των άρθρων 5 παράγραφος 4, 6, 8, 9, 11, 12 παράγραφοι 1 έως και 4, 14, 19, 22 παράγραφος 3, 23, 96 παράγραφος 4 και 97. O Πρόεδρος της Δημοκρατίας δημοσιεύει την απόφαση της Bουλής.
Mε την απόφαση της Bουλής ορίζεται η διάρκεια ισχύος των επιβαλλόμενων μέτρων, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τις δεκαπέντε ημέρες.

Συνεπώς, τα μέτρα που εφαρμόζονται, μπορούν να εφαρμοστούν ΜΌΝΟ σε περίπτωση πολέμου και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 15 ημέρες σε χρονική διάρκεια. Καθώς στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχουμε πόλεμο, τα μέτρα είναι παράνομα και αντισυνταγματικά.


Άρθρο 120§2

2. O σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων.

Όπως έδειξα και παραπάνω, δεν υπάρχει ΚΑΝΈΝΑΣ σεβασμός στο Σύνταγμα!


Ουσιαστικά, η παραβίαση του

Συντάγματος, συνιστά κατάλυση του Πολιτεύματος, γεγονός που επιβάλλει την παρέμβαση των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας προκειμένου να συλληφθούν οι υπεύθυνοι (κυβέρνηση) και να επανέλθει η νομιμότητα. Εδώ έρχονται ΚΑΙ τα Άρθρα 24 και 25 § 1, 2 και 3 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα:

Άρθρο 24

Ο υπάλληλος είναι εκτελεστής της θέλησης του Κράτους, υπηρετεί μόνο το Λαό και οφείλει πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία.

Άρθρο 25

1. Ο υπάλληλος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων του και τη νομιμότητα των υπηρεσιακών του ενεργειών.
2. Ο υπάλληλος οφείλει να υπακούει στις διαταγές των προϊσταμένων του. Όταν όμως εκτελεί διαταγή, την οποία θεωρεί παράνομη, οφείλει, πριν την εκτέλεση, να αναφέρει εγγράφως την αντίθετη γνώμη του και να εκτελέσει τη διαταγή χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Η διαταγή δεν προσκτάται νομιμότητα εκ του ότι ο υπάλληλος οφείλει να υπακούσει σε αυτήν.
3. Αν η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική ή παράνομη, ο υπάλληλος οφείλει να μην την εκτελέσει και να το αναφέρει χωρίς αναβολή. Όταν σε διαταγή, η οποία προδήλως αντίκειται σε διατάξεις νόμων ή κανονιστικών πράξεων, διατυπώνονται επείγοντες και εξαιρετικοί λόγοι γενικότερου συμφέροντος ή όταν, ύστερα από άρνηση υπακοής σε πρώτη διαταγή που προδήλως αντίκειται σε τέτοιες διατάξεις, ακολουθήσει δεύτερη διαταγή που εκθέτει επείγοντες και εξαιρετικούς λόγους γενικότερου συμφέροντος, ο υπάλληλος οφείλει να εκτελέσει τη διαταγή και να αναφέρει συγχρόνως στην προϊσταμένη αρχή εκείνου που τον διέταξε. Επί νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, εφόσον εκείνος που διέταξε είναι το διοικητικό συμβούλιο ή το ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης, η αναφορά υποβάλλεται στον εποπτεύοντα Υπουργό. Εάν εκείνος που διέταξε είναι ο Υπουργός, η αναφορά υποβάλλεται στον Πρωθυπουργό.

Ύστερα από όλα αυτά, γίνεται κατανοητό ότι εάν κάποιος από τα Σώματα Ασφαλείας επιβεβαιώσει κορονοπρόστιμο, αυτόματα παραβιάζει ΌΛΑ τα παραπάνω και διώκεται για ΠΑΡΆΒΑΣΗ ΚΑΘΉΚΟΝΤΟΣ και ΠΑΡΑΒΊΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΆΓΜΑΤΟΣ. Η μήνυση μπορεί να επιφέρει ακόμα και απόταξη.


Επομένως, εάν κάποιος αστυνομικός ή λιμενικός θελήσει να βεβαιώσει κορονοπρόστιμο, τον απειλούμε με μήνυση για τα παραπάνω.Σε άλλη δημοσίευση του μιλάει για ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΎΜΑΤΟΣ:
«Το χειρότερο σε όλη την κατάσταση που βιώνει η Χώρα μας, είναι οι αντιδράσεις. Εκείνοι που ζουν στο φόβο, άβουλα υποχείρια του Συστήματος, χειροκροτάνε μία κυβέρνηση που τους στερεί -εκτός των άλλων- το βασικό δικαίωμα της Ελευθερίας. Χούντα με πρόσχημα έναν κοροναϊό...

Όμως, εδώ, μέσω αυτής της ανάρτησης, επιθυμώ να απευθύνω ένα ΔΡΙΜΥΤΑΤΟ «κατηγορώ» σε τρεις κατευθύνσεις:
1. Τα Σώματα Ασφαλείας και
2. Τον Ελληνικό Στρατό
3. Το Δικαστικό Σώμα
Οι κορονονόμοι καταπατούν και παραβιάζουν κατάφωρα το Ελληνικό Σύνταγμα (όπως επίσης την ελληνική νομοθεσία, τη Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και τη διεθνή νομοθεσία της Ε.Ε. περί ελευθερίας των πολιτών και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων). ΚΆΘΕ παραβίαση του Συντάγματος, συνιστά συνταγματική εκτροπή η οποία με τη σειρά της συνεπάγεται ΚΑΤΆΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΎΜΑΤΟΣ!
Στις περιπτώσεις κατάλυσης του πολιτεύματος, το Δικαστικό Σώμα ΟΦΕΊΛΕΙ να κηρύξει την κυβέρνηση παράνομη. Σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 2, «οι δικαστές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους υπόκεινται μόνο στο Σύνταγμα και στους νόμους και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούνται να συμμορφώνονται με διατάξεις που έχουν τεθεί κατά κατάλυση του Συντάγματος». Το άρθρο 93 παρ. 4 προβλέπει ειδικά ότι «τα δικαστήρια υποχρεούνται να μην εφαρμόζουν νόμο που το περιεχόμενό του είναι αντίθετο προς το Σύνταγμα».
Κι όχι μόνον αυτό. Τα Σώματα Ασφαλείας (Αστυνομία, Λιμενικό κλπ) αλλά και ο Ελληνικός Στρατός, ΈΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΈΩΣΗ να παρέμβουν και να συλλάβουν τους υπεύθυνους.

Συνοψίζοντας, όλα τα κρατικά όργανα υπέχουν υποχρέωση τήρησης του Συντάγματος. Κατά τις ρητές προβλέψεις του Συντάγματος, την τήρησή του διασφαλίζει πρωτίστως η δικαστική εξουσία με τον έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων. Έσχατο μέσο διασφάλισης της τήρησης του Συντάγματος αποτελεί το δικαίωμα/υποχρέωση αντίστασης του λαού, σε περίπτωση (απόπειρας) βίαιης κατάλυσής του.


Μέσω αυτού του κειμένου επιθυμώ να κρούσω τον κώδωνα του κινδύνου προς τη Δικαστική Εξουσία, τα Σώματα Ασφαλείας και τον Ελληνικό Στρατό, ώστε ΆΜΕΣΑ να επαναφέρουν το πολίτευμα σε τάξη. ΕΆΝ εντός 3ων (τριών) ημερολογιακών ημερών ΔΕΝ αναλάβουν τις ευθύνες τους και κατά συνέπεια ΔΕΝ αναλάβουν δράση, τότε ΕΊΜΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΆ ΥΠΟΧΡΕΩΜΈΝΟΣ να ασκήσω τα νόμιμα καθήκοντά μου ως Έλλην πολίτης και να προβώ σε ποινική δίωξη κατά των δικαστών, της ΦΥΣΙΚΉΣ ηγεσίας των Σωμάτων Ασφαλείας και της ΦΥΣΙΚΉΣ ηγεσίας του Ελληνικού Στρατού, τηρώντας την Παράγραφο 4 του Άρθρου 120 του Ελληνικού Συντάγματος που αναφέρει σαφώς ότι οι Έλληνες «...δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.». Και πρόκειται για βίαιη κατάλυση του Συντάγματος αφ' ης στιγμής χρησιμοποιούνται απειλές, βία και ποινικές διώξεις για την επιβολή αντισυνταγματικών νόμων.

Είπα και ελάλησα!»

Tο iokh.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish δεν θα δημοσιεύονται ενώ το iokh.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δημοσίευση σχολίου

Blogger