Γράφει ο Νίκος Αργυρίου
Στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο, που μας δίδει ένα όνομα-κλειδί
μεγάλης σημασίας.
Κατά την Αποκάλυψη (Θ:1-3), αναφέρεται:"...και ο πέμπτος Άγγελος εσάλπισε...και ανέβη εκ του φρέατος ως καπνός καμίνου μεγάλης. Και εσκοτίσθη ο Ήλιος και ο αήρ εκ του καπνού του φρέατος... Και εκ του καπνού εξήλθον ακρίδες εις την γην..."
Βασιλιάς και αρχηγός αυτών ήταν ο ΑΠΟΛΛΥΩΝ, ο ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΑΒΥΣΣΟΥ.
Επειδή ως γνωστόν όσο δύσκολο είναι κάποιος να γράψει μια προφητεία, άλλο τόσο πιο δύσκολο είναι κάποιος να την ερμηνεύει
Για το λόγο αυτό θα προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε το όνομα ΑΠΟΛΛΥΩΝ, ΏΣΤΕ ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΟΥΜΕ κάποιες έννοιες.
Κατ' αρχήν το όνομα ΑΠΟΛΛΥΩΝ έχει λεξαριθμηκή ταυτότητα 1461, όσο είναι περίπου η απόσταση σε στάδια ΔΕΛΦΩΝ-ΔΗΛΟΥ. Ακόμη ΑΠΟΛΛΥΩΝ = ΕΡΗΜΩΤΗΣ = 1461
Εάν στο όνομα ΑΠΟΛΛΥΩΝ, που είναι συνώνυμο του ονόματος ΑΠΟΛΛΩΝ, αν αφαιρέσουμε το γράμμα "Υ", όπου στο πυθαγόρειο αλφάβητο συμβολίζεται ως Βάου(ΑΥ ή F), προκύπτει το όνομα ΑΠΟΛΛΩΝ (Ν.ΑΡΓΥΡΙΟΥ:ΚΛΕΙΔΙ ΑΛΛΑΓΩΝ, ΠΑΥΛΟΣ, ΑΘΗΝΑ, 2007).
Το όνομα ΑΠΟΛΛΩΝ συνδέεται με το όνομα ΑΠΟΛΟΥΩΝ(εξαγνίζων) και με το όνομα ΑΠΟΛΛΥΝΑΙ(καταστρέφειν).
Ο Απόλλων είναι ο δημιουργός της ταυτόχρονης κινήσεως των "ΟΜΟΠΟΛΩΝ", και από το όνομα ΟΜΟΠΟΛΩΝ που είναι το πραγματικό όνομα του Απόλλωνα,
με φαινομενικά "αυθαίρετο" τρόπο το "ΟΜΟ" μετατρέπεται σε "Α" , και με την παρεμβολή ενός ακόμη Λ προκύπτει το όνομα ΑΠΟΛΛΩΝ (Πλάτων:Κρατύλος, 405C).
Το κλειδί της αποκωδικοποίησης είναι τα ονόματα, όπως μας δίδαξαν οι Σοφοί της Ελλάδος!
Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα ο ΑΠΟΛΛΩΝ επιστστεί στην αρμονία κινώντας όλα μαζί συγχρόνως(ΟΜΟΠΟΛΩΝ)και σε θεούς και σε ανθρώπους. Το όνομα αυτό περιλαμβάνει όλες τις δυνάμεις εκείνες του θεού.
Ως εκ τούτου, λοιπόν κατά την πρότασή μου το όνομα "ΑΠΟΛΛΥΩΝ" στην Αποκάλυψη, κρυπτογραφεί την διατάραξη της αρμονίας, και την εκδήλωση φυσικού φαινομένου με καταστροφικές συνέπειες για τον πλανήτη.
Η γνώση του παρελθόντος έχει άμεση σχέση με το παρόν και το μέλλον, στο χώρο και στο χρόνο. Ένας άνθρωπος που βρίσκεται μακριά από δογματισμούς και μίση, μπορεί να διακρίνει το δρόμο της αλήθειας...

Δημοσίευση σχολίου

Blogger