Γράφει ο Ν.ΑργυρίουΟ άνθρωπος στη πορεία του προς την γη, από την αρχή της δημιουργίας έως την έκδηλωσή του στην ύλη, διακρίνεταιστα παρακάτω επίπεδα σωμάτων:

1. Λευκό πυρικό σώμα ή ηλεκτρονική παρουσία
2. Αιτιατό σώμα ή πνευματικό
3. Ανώτερο νοητικό
4. Κατώτερο νοητικό
5. Συναισθηματικό
6. Αιθερικό
7. Φυσικό.
Τα τρία πρώτα σώματα συγκροτούν τον Ανώτερο Εαυτό μας, όπου είναι και ο δίαυλος επικοινωνίας με τις ανώτερες ιδέες και αξίες.
Τα τέσσερα επόμενα σώματα είναι συνδεμένα με τον κόσμο της μορφής, και όσο ο άνθρωπος παραμένει στη γη τα κατέχει. Από αυτά μόνο το φυσικό σώμα είναι ορατό.
Μία κατακόρυφη ακτίνα φωτός από το λευκό πυρικό σώμα κατεβαίνει μέχρι το φυσικό σώμα.
Αυτή η ακτίνα ενώνει την ατομικοποιηθείσα μας θεότητα (ΕΓΩ ΕΙΜΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ), με τον Ηλιακό Λόγο, την θεία πηγή. Από την ακτίνα αυτή παίρνουμε ζωική ενέργεια, συνείδηση φωτός, και τέλος την φυσική υπόσταση.
Συγκεκριμένα η ακτίνα τούτη καθώς κατέρχεται στο κεφάλι διαχωρίζεται στα δυο, και προχωράει η μια στην σπονδυλικά στήλη, ενώ η άλλη στην καρδιά. Η ενέργεια αυτή διαπερνά όλα τα σώματα...
Σημαντικό είναι να γνωρίζετε αγαπητοί φίλοι και φίλες ότι η δεξιότητα και ο μηχανισμός εξαπολύσεως των δυνάμεων τούτων, αλλά και η μαγνήτισή τους, παίζουν τον κυρίαρχο ρόλο.Επίσης και η σταθερή προσαρμογή, αλλά και οι επικλήσεις προς την ΕΓΩ ΕΙΜΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ (Περισσότερα πάνω στα θέματα αυτά , θα διαβάσετε σύντομα στο υπό έκδοση βιβλίο μου με τον τίτλο :"ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ", από τις Εκδόσεις ΠΑΥΛΟΣ).
Έχοντας την επιθυμία να εμβαθύνω λίγο περισσότερο να επισημάνω ότι στην σημερινή εξέλιξη του ανθρώπου, η δύναμη που μπορεί να εισρεύσει στην υλική εκδήλωση είναι κατά μέσον όρο μικρότερη του 10% της ΕΓΩ ΕΙΜΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ.
Από το ποσοστό τούτο κάνουμε χρήση μόνο τι 1/10 για τις ανάγκες μας ως ενέργεια στο σώμα, στο νου, και στον παλμό της καρδιάς. Τα υπόλοιπα 9/10 περνούν από το σώμα μας χωρίς να τα χρησιμοποιούμε.
Στην περίπτωση που το άτομο κάνει χρήση και των υπολοίπων 9/10 θα έχει τέτοια νοητική και πνευματική ισχύ, όσο μια εξελιγμένη ύπαρξη. Εάν δε ελκυστεί όλο το απόθεμα της ΕΓΩ ΕΙΜΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ, τότε το άτομο αυτό δεν θα μπορεί να το συγκρατήσει ο πλανήτης μας.
Η μαγνήτιση αυτής της ενέργειας γίνεται μυστηριακά. Για το λόγο αυτό η γνώση αυτή είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτή από κάθε άνθρωπο. Διότι το άτομο πρέπει να γίνει ο Εαυτός του.
Μέσω της δια-λογιστικής διαδικασίας, το άτομο μπορεί να αντιληφθεί με ποιο τρόπο έχει έρθει στη ζωή, ποιος είναι ο προορισμός του, και τελικά τι θα απογίνει η ψυχή του.

Δημοσίευση σχολίου

Blogger